Đề tài nghiên cứu

Các chương trình nghiên cứu khoa học đang được thực hiện tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

1. Innovative broadband Internet access for rural areas of Vietnam using WiMAX technology via television broadcasting infrastructure.

ISIF_grant_2011_3Dự án "Truy nhập Internet băng rộng tiên tiến cho các vùng nông thôn của Việt Nam sử dụng công nghệ Wimax trên cơ sở hạ tầng truyền hình" (Innovative broadband Internet access for rural areas of Vietnam using WiMAX technology via television broadcasting infrastructure) do Quĩ phát triển xã hội thông tin (ISIF) của Úc tài trợ năm 2009 có kinh phí 28.500USD.

Dự án của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là một trong 11 dự án được lựa chọn từ 148 dự án từ 22 nước trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

2. Efficient and Reliable GPS Wireless Ad hoc Sensor Networks for Marine Monitoring, Searching and Rescuing (MSnR) Applications.

Dự án "Hệ thống Cứu hộ, cứu nạn trên biển dựa trên mạng Adhoc vô tuyến GPS" do ISIF tài trợ năm 2010 có kinh phí 40.000AUD.

Lần thứ hai liên tiếp dự án của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà lại đượcdo Quĩ phát triển xã hội thông tin (ISIF) của Úc lựa chọn cấp kinh phí nghiên cứu.

about-star
about-star