Đội ngũ Cố vấn

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ths. Phạm Văn Hiệp Phó trưởng khoa Email: hieppv@iubh.edu.vn
SĐT: 0857.916.688
Ths. Trần Thị Thơm Giảng viên Email: thom.qt@iubh.edu.vn
SĐT: 0989.975.445
Ths. Lê Hồng Phúc Giảng viên Email: hpvvietnam79@gmail.com
SĐT: 0901.720.066
Ths. Nguyễn Việt Dũng Giảng viên Email: vietdungtec@gmail.com
SĐT: 0968.785.188
Ths. Đặng Đình Việt Giảng viên Email: vietdang@iubh.edu.vn
SĐT: 0974.318.666
Ths. Hoàng Phương Dung Giảng viên Email: hoangphuongdung9x@gmail.com
SĐT: 0915.118.747

 

about-star