Đội ngũ giảng viên

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vũ Văn Khiết

Tiến sĩ

Công nghệ thông tin

Email:  SĐT: 0973.323.583

Phạm Văn Hiệp

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Email: hieppv@iubh.edu.vn
SĐT: 0857.916.688

Trần Thị Thơm

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Email: thom.qt@iubh.edu.vn
SĐT: 0989.975.445

Trịnh Thị Thu

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Thị Hoài Linh

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

 

Lê Thị Loan

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Quỳnh Anh

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

 

Vũ Phương Thúy

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Phú Việt

Tiến sĩ

Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Đức Hiếu

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

 

Ngô Thúy Ngân

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Đăng Thông

Tiến sĩ

Triết học

 

Trần Đình Tuấn

Tiến sỹ

Giáo dục học

 

Nguyễn Tài Quang

Tiến sỹ

Triết học

 

Nguyễn Văn Cương

Thạc sĩ

Ngoại ngữ

 

Trịnh Thị Thủy

Thạc sĩ

Triết học

Email: trinhthuy90tq@gmail.com
SĐT: 0973.803.925

Phạm Ngọc Hà

Thạc sĩ

Triết học

 

about-star