Hợp tác viện trường

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà ký kết hợp đồng liên kết đào tạo với Trường Trung cấp Công nghệ Trung ương

Thực hiện chiến lược phát triển – tầm nhìn sứ mệnh của Nhà trường giai đoan năm 2025-2030. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Sáng ngày 19/01/2024 tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên kết đào tạo cùng Trường Trung cấp Công nghệ Trung ương.