Đề tài: Mô hình tầu cao tốc có tốc độ ngang với máy bay

Tác giả: ThS Phạm Văn Hiệp

Video mô phỏng hệ thống tàu cao tốc:

about-star
about-star