Đề tài cấp Nhà nước

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP HỢP LÝ ÁP DỤNG CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VIỆT NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN LƯỚI THÔNG MINH, Mã số: KC.05.12/11-15 Do PGS.TS  Phạm Văn Hòa làm chủ nghiệm đã hoàn thành, bảo vệ thành công cấp cơ sở.

hành quả nghiên cứu của đề tài đã được áp dụng tại lưới điện Trạm biến áp (TBA) Dịch vọng 22, Hà nội. Đây là lưới điện thông minh đầu tiên tại Việt nam và sẽ là tiền để cho triển khai cho các TBA phân phối hạ thế trên toàn quốc.
LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH TBA DỊCH VỌNG 22
TBA Dịch Vọng 22 Hà Nội đã tiếp cận “Lưới thông minh” từ ngày 13 tháng 12 năm 2014.
Trạm đã được trang bị một cơ sở hạ tầng hiện đại cùng hệ thống truyền thông, các thiết bị điều khiển và phần mềm tương thích tạo một hệ thống SCADA linh hoạt, điều khiển toàn bộ lưới điện hoàn toàn tự động, Online như trên hình 1.

                                                                                       Hình 1. Hệ thống SCADA lưới điện thông minh TBA Dịch vọng 22

Về cơ sở hạ tầng đã thay thế và bổ sung các Aptomat loại hiện đại có điều khiển từ xa, thay thế hàng loạt các công tơ cũ bằng công tơ PAC 3200, cho phép đo đếm và lưu trữ các thông số điện một cách liên tục với số lượng lớn thông số, đặc biệt chung được nối trực tiếp vào mạng và số liệu đọc hiển thị trên màn hình LCD; Ngoài ra còn.thiết lập các nguồn điện phân tán (diezel, pin mặt trời) làm nguồn điện dự phòng.
Hệ thống truyền thông dùng cáp Profibus DP cùng các thiết bị điều khiển: Card kết nối PAC 3200 với mạng, Bộ quản lý phân tán có nhiệm vụ gom các dữ liệu từ các thiết bị trường và lặp tín hiệu cho mạng, Bộ vi sử lý PLC S7300 nhận tín hiệu đo lường thông qua mạng Profibus và cầu đấu nối cho thiết bị vào ra, 04 bộ chuyển tự động phụ tải pha, Bộ tự động chuyển nguồn ATS,  các contactor và các thiết bị phụ trợ khác.
Toàn bộ hệ thống TBA Dịch Vọng 22 được điều khiển bởi một PLC S7-300, đặt tại tủ điều khiển trung tâm, PLC này kết nối với các trạm khác thông qua các module ET200 qua mạng Profibus-DP. Trên mỗi trạm ET200 này có các module vào ra số (DI/DO) để thu thập các tín hiệu và điều khiển các thiết bị của trạm điện. Các lệnh điều khiển được thực hiện nhờ phần mềm WinCC cài đặt trên máy tính trung tâm, người vận hành lưới thao tác bằng các Giao diện trên màn hình máy tính.
Lưới điện thông minh tại TBA Dịch vọng 22 cho phép tại Phòng điều khiển điều khiển vận hành toàn lưới hoàn toàn tự động, bao gồm:
Một là, giám sát và điều khiển từ xa trạng thái đóng/cắt các Aptomat, cho phép sử lý sự cố chỉ trong vài giây thay vi trước đây mật hàng giờ thậm chí cả ngày, phát hiện và phân vùng sự cố đảm bảo mất điện chỉ trong phạm vi hẹp (chỉ mất điện cục bộ thay cho mất điện diện rộng trước đây).
Hai là, giám sát toàn bộ thông số điện như dòng điện, điện áp, công suất, tần số, hệ số , dữ liệu được cập nhật thường xuyên từ bộ PAC 3200 gửi về trung tâm và lưu giữ trong máy tinh, phục vụ cho các bài toán xây dựng đồ thị phụ tải, làm hóa đơn thu tiền điện, quản lý nhu cầu phụ tải, san bằng đồ thị phụ tải,…
Ba là, tự động điều chỉnh bù công suất phản kháng đảm bảo hệ số công suất  đạt giá trị mong muốn (0,95) và nâng cao chất lượng điện áp cho toàn lưới.
Bốn là, các bộ chuyển tự động phụ tải pha đảm bảo cân bằng giá trị dòng pha tại xuất tuyến, thời gian mất điện do chuyển phụ tải gây ra rất ngắn (khoảng  trên 10 ms), không gây cảm giác mất điện đối với hộ tiêu thụ điện.
Năm là, Bộ chuyến nguồn tự động ATS cung phầm mêm điều khiển cho phép lựa chọn nguồn điện cấp, trong đó có nguồn điện phân tán (diezel, pin mặt trời) cho phụ tải Công ty Điện lực Cầu giấy.
Với chức năng điều khiển tự động, Online nêu trên Lưới thông minh TBA Dịch vọng 22 đem lại lợi ích đáng kể về kỹ thuật và kinh tế. Lưới thông minh đảm bảo mọi sử lý thao tác vận hành nhanh, làm tăng độ tin cậy, đẩm bảo chất lượng điện áp, cân đối tải dòng các pha, giảm tổn thất điện năng. Lưới thông minh làm giảm chi phi đáng kể do giảm nhân viên vận hành, do tiết kiệm điện năng, do tính toán chính xác đáp ứng cho thị trường điện cạnh tranh,…

Bài viết do PGS-TS Phạm Văn Hòa, chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các giải pháp hợp lý áp dụng cho lưới điện phân phối Việt Nam đạt tiêu chuẩn lưới điện thông minh” (Mã số: KC.05.12/11-15) cung cấp.
about-star
about-star