Tuyển sinh Đào tạo Online

Đào tạo Online: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Sinh viên được lựa chọn học 30% khối lượng kiến thức Online và 70% học trực tiếp