Sáng chế

TÊN SÁNG CHẾ TÊN TÁC GIẢ SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NGÀY CẤP LINK ĐÍNH KÈM
Động cơ điện cổ góp không tiếp xúc ThS.Phạm Văn Hiệp 60118/QĐ-SHTT 10/08/2023 Xem chi tiết
Kè bê tông định hình lắp ghép chống sạt lở ThS.Phạm Văn Hiệp 2196w/QĐ-SHTT 22/12/2022 Xem chi tiết
Ổ cắm điện tiếp xúc kiểu kẹp hàm ThS.Phạm Văn Hiệp 20437w/QĐ-SHTT 24/11/2022 Xem chi tiết
Máy đun nước nóng trực tiếp bằng công nghệ nén áp suất ThS.Phạm Văn Hiệp 13448w/QĐ-SHTT 05/8/2022 Xem chi tiết
Động cơ nước hóa hơi ThS.Phạm Văn Hiệp 10888w/QĐ-SHTT 30/06/2022 Xem chi tiết