Sáng chế

TÊN SÁNG CHẾ TÊN TÁC GIẢ SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NGÀY CẤP LINK ĐÍNH KÈM
Động cơ điện cổ góp không tiếp xúc ThS.Phạm Văn Hiệp      
Kè bê tông định hình lắp ghép chống sạt lở ThS.Phạm Văn Hiệp 2196w/QĐ-SHTT 22/12/2022 Xem chi tiết
Ổ cắm điện tiếp xúc kiểu kẹp hàm ThS.Phạm Văn Hiệp 20437w/QĐ-SHTT 24/11/2022 Xem chi tiết
Máy đun nước nóng trực tiếp bằng công nghệ nén áp suất ThS.Phạm Văn Hiệp 13448w/QĐ-SHTT 05/8/2022 Xem chi tiết
Động cơ nước hóa hơi ThS.Phạm Văn Hiệp 10888w/QĐ-SHTT 30/06/2022 Xem chi tiết