Đội ngũ giảng viên

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đào Văn Thanh

Tiến sĩ

Xây dựng

 

Lê Đình Đàm

Tiến sĩ

Kỹ thuật xây dựng

 

Nguyễn Văn Bính

Tiến sĩ

Xây dựng

 

Phạm Mạnh Hùng

Thạc sĩ

Xây dựng

Email:
SĐT: 0982.763.787

Lê Thanh Trường

Thạc sĩ

Xây dựng

Email: thanhtruong8688@gmail.com
SĐT: 0977.998.727

Đỗ Đức Vinh

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Bùi Đăng Vinh

Thạc sĩ

Kinh tế xây dựng

 

Bùi Thị Mai

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Chu Thị Hương Thảo

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Hoàng Bá Minh

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Lê Thị Thu Hoài

Thạc sĩ

Kỹ thuật Công trình giao thông

 

Lý Thị Dung

Thạc sĩ

Kinh tế Xây dựng

 

Nguyễn Văn Dũng

Thạc sĩ

Xây dựng

Email: nguyendungiubh@gmail.com
SĐT: 0332.038.893

Đào Quốc Hưng

Thạc sĩ

Kỹ thuật công trình giao thông

 

Vũ Kim Long

Thạc sĩ

Kỹ thuật xây dựng

 

Vũ Hồng Chương

Thạc sĩ

Kinh tế xây dựng

 

Trần Thị Thanh Hà

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Trần Thị Thùy Linh

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Văn Ngọ

Thạc sĩ

Kinh tế xây dựng

 

Nguyễn Văn Suyên

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Viết Tiến

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Phạm Việt Đức

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Quốc Tuấn

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Thanh Tuyên

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Nguyễn Quang Việt

Thạc sĩ

Xây dựng

 

Trần Hữu Nguyên

Thạc sĩ

Xây dựng

Email: trungnguyen2190@gmail.com
SĐT: 0978.072.987

Nguyễn Ngọc Thắng

Thạc sĩ

Kinh tế xây dựng

 

Nguyễn Đăng Thông

Tiến sĩ

Triết học

 

Trần Đình Tuấn

Tiến sỹ

Giáo dục học

 

Nguyễn Tài Quang

Tiến sỹ

Triết học

 

Nguyễn Văn Cương

Thạc sĩ

Ngoại ngữ

 

Trịnh Thị Thủy

Thạc sĩ

Triết học

Email: trinhthuy90tq@gmail.com
SĐT: 0973.803.925

Phạm Ngọc Hà

Thạc sĩ

Triết học

 

about-star