Đội ngũ Cố vấn

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ths. Lê Thanh Trường Phụ trách khoa Email: thanhtruong8688@gmail.com
SĐT: 0977.998.727
Ths. Ngô Quang Binh Phụ trách khoa Email: binhvni.edu@gmail.com
SĐT: 0826.662.266
Ths. Nguyễn Văn Dũng Giảng viên Email: nguyendungiubh@gmail.com
SĐT: 0332.038.893
Ths. Trần Hữu Nguyên Giảng viên Email: trungnguyen2190@gmail.com
SĐT: 0978.072.987
Ths. Trần Quốc Tú Giảng viên Email: quoctutranbluestars@gmail.com
SĐT: 0384.788.497
Ths. Đào Quốc Tiến Giảng viên Email: tiendq@iubh.edu.vn
SĐT: 0983.603.514

 

about-star