Năm 2021

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI
Năm 2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị Website Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.30   64/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/12/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.32   60/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/12/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Pháp luật hành chính nhà nước Trần Thị Thơm Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.33   57/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/11/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị mạng Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.30   20/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 10/10/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.31   49/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/9/2021
Nghiên cứu giải pháp Quản trị Trường Đại học bằng mô hình kinh tế chia sẻ ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-21.34   46/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/9/2021
Nghiên cứu công nghệ sản xuất nồi cơm điện ủ nhiệt trên 6 giờ ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.23   44/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/8/2021
Nghiên cứu chế tạo giảm sóc ôtô bằng công nghệ kết cấu hình học trục đồng tâm nằm ngang ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.21   43/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 01/8/2021
Nghiên cứu giải pháp sản xuất nông nghiệp sinh thái công nghệ cao ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     47/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 05/7/2021
Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng trong lớp học ThS. Đào Quốc Tiến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.20   41/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/6/2021
Nghiên cứu chế tạo công tắc điện không dây ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.19   35/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 07/5/2021
Nghiên cứu giải pháp sạc nhanh cho pin oto bằng phương pháp thay đổi giá trị nội trở ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.09   33/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 04/05/2021
Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế đồi rừng bền vững ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.17   19/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/4/2021
Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông vượt nhịp bằng công nghệ sắt hình ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.14   08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2021
Nghiên cứu chế tạo bình nóng lạnh bằng công nghệ bơm nhiệt, tiết kiệm 70% điện năng tiêu thụ so với bình sử dụng thanh nhiệt ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.13    
Nghiên cứu giải pháp sản xuất bếp từ thông minh tự động điều chỉnh công suất ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.07   03/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 12/01/2021
Nghiên cứu sản xuất khẩu trang và màng lọc sát khuẩn bằng nhựa PE TS. Lại Đắc Kiên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.03   04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 13/01/2021