Khoa Nghiệp vụ và kỹ năng

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 THVP Tin học văn phòng Tin học nhanh,Microsoft Office (Word - Excel) (Tác giả: Phạm Phương Hoa; Phạm Quang Huấn) Tin học nhanh, Microsoft Office (Tác giả: Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Huấn)  
2 SHDL Số hóa và lưu trữ dữ liệu Số hóa hay là chết (Tác giả: Micolas Windpassinger)    
3 HCVP Nghiệp vụ hành chính văn phòng Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng (Tác giả: Ths. Đoàn Chí Thiện) Kỹ năng vàng cho nhân viên văn phòng (Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương) Cẩm nang công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp (NXB thế giới)
4 VTLT Nghiệp vụ văn thư lưu trữ Giáo trình quản trị văn phòng (NXB Kinh tế quốc dân) Nghiệp vụ văn thư lưu trữ ( Tác giả: Hoàng Lê Minh)  
5 CCBM Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước (Tác giả: Nguyễn Minh Đoan) Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp (Tác giả: Nguyễn Minh Đoan)  
6 PLHC Pháp luật hành chính nhà nước GT Lý luận  về nhà nước & Pháp luật (Tác giả: Nguyễn Văn Động)    
7 DADT Dự án và Đầu tư Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả:Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Nên, Trần Thị Kim Đào, Lê Thị Phương Loan) Giáo trình Quản trị dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Trọng Hoài)  
8 NVKT Nghiệp vụ kế toán Kế toán tài chính (Tác giả: Võ Văn Nhị)    
9 NVKD Nghiệp vụ kinh doanh  Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ ( NXB Hà Nội) Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu (Tác giả: TS Trần Hòe)  
10 NVXK Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Giáo trình nghiệp vụ xuất khẩu (Tác giả: Đàm Quang Vinh, Nguyễn Quang Huy) Giáo trình nghiệp vụ xuất khẩu (Tác giả: Đàm Quang Vinh, Nguyễn Quang Huy)  
11 QTDN1 Quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh ngiệp ( Trường Đại học kinh tế quốc dân) Giáo trình quản trị doanh nghiệp (NXB thống kê)  
12 QTCV Quản trị công việc Giáo trình quản lý thực hiện công việc (NXB Lao động xã hội, TS Nguyễn Thị Hồng) Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công ( NXB Đại học kinh tế quốc dân)  
13 NCKH Nghiên cứu khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tác giả: Vũ Cao Đàm) Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học (ĐH Huế - Tác giả: Nguyễn Đức Vũ)  
14 DAKN Khởi nghiệp Giáo trình Khởi sự kinh doanh (NXB Đại học kinh tế Quốc dân) Giáo trình khởi sự doanh nghiệp (Tác giả: Phạm Văn Trung)  
15 PPTD Phương pháp tư duy và phản biện Tư duy phản biện (Tác giả: Zoe Mckey) Giáo trình tư duy pháp lý (Tác giả: Nguyễn Vinh Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh)  
16 VHDN Văn hóa doanh nghiệp Giáo trình văn hóa doanh nghiệp (NXB Học viện tài chính) Giáo trình văn hóa doanh nghiệp (NXB Đại học kinh tế quốc dân)  
17 DHNN Định hướng nghề nghiệp Định hướng nghề nghiệp lựa chọn học nghề theo tiêu chuẩn đào tạo (NXB Dân Trí)    
18 KNGT Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình (Bản cứng) Tài liệu  
19 QTM Quản trị mạng và máy tính Giáo trình quản trị mạng (NXB DDH Quốc gia TP HCM, biên soạn: Ths Lê Hoài Nghĩa) Giáo trình quản trị mạng (NXB thông tin và truyền thông)  
20 QTW Quản trị web Giáo trình thiết kế và quản trị web (Tác giả: Lưu Văn Đại, Lại Nguyên Du) Hướng dẫn bài bản Tối ưu hóa website dành cho doanh nghiệp (NXB Hồng Đức)  
21 TKDH Thiết kế đồ họa Tư duy đồ họa cho kiến trúc sư và nhà thiết kế (NXB Dân Trí) Thiết kế cho người bắt đầu (Tác giả: Nguyễn Việt Hùng)  
22 VKT Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật - Tập 1 Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật cơ bản (Tác giả:  Hoàng Long)