Lịch công tác, báo cáo hàng tuần

SỐ TUẦN THỜI GIAN XEM LỊCH TUẦN BÁO CÁO TUẦN
18 Lịch tuần 18 (Từ 02/05/2022 đến 06/05/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
17 Lịch tuần 17 (Từ 25/04/2022 đến 29/04/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
16 Lịch tuần 16 (Từ 18/04/2022 đến 22/04/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
15 Lịch tuần 15 (Từ 11/04/2022 đến 15/04/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
14 Lịch tuần 14 (Từ 04/04/2022 đến 08/04/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
13 Lịch tuần 13 (Từ 28/03/2022 đến 01/04/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
12 Lịch tuần 12 (Từ 21/03/2022 đến 25/03/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
9 Lịch tuần 09 (Từ 28/02/2022 đến 04/03/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết
1 Lịch tuần 01 (Từ 03/01/2022 đến 07/01/2022) Xem chi tiết Xem chi tiết