Lịch công tác, báo cáo hàng tuần

SỐ TUẦN THỜI GIAN LỊCH TUẦN BÁO CÁO TUẦN
24 Từ 05/06/2023 đến 09/06/2023 Xem chi tiết  
23 Từ 29/05/2023 đến 02/06/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
22 Từ 22/05/2023 đến 26/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
21 Từ 15/05/2023 đến 19/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
20 Từ 08/05/2023 đến 12/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
18+19 Từ 24/05/2023 đến 05/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
17 Từ 17/04/2023 đến 21/04/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
16 Từ 10/04/2023 đến 14/04/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
15 Từ 03/04/2023 đến 07/04/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
14 Từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
13 Từ 20/03/2023 đến 24/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
12 Từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
11 Từ 06/03/2023 đến 10/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
10 Từ 27/02/2023 đến 03/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
9 Từ 20/02/2023 đến 12/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
8 Từ 13/02/2023 đến 17/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Từ 06/02/2023 đến 10/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
6 Từ 30/01/2023 đến 03/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
2 Từ 09/01/2023 đến 13/01/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
1 Từ 02/01/2023 đến 06/01/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết