Lịch công tác, báo cáo hàng tuần

SỐ TUẦN THỜI GIAN LỊCH TUẦN BÁO CÁO TUẦN
49 Từ 27/11/2023 đến 01/11/2023 Xem chi tiết  
48 Từ 20/11/2023 đến 24/11/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
47 Từ 13/11/2023 đến 17/11/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
46 Từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
45 Từ 30/10/2023 đến 03/11/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
44 Từ 23/10/2023 đến 27/10/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
42 Từ 09/10/2023 đến 13/10/2023 Xem chi tiết  
41 Từ 02/10/2023 đến 06/10/2023 Xem chi tiết  
40 Từ 25/9/2023 đến 29/9/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
39 Từ 18/9/2023 đến 22/9/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
38 Từ 11/9/2023 đến 15/9/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
37 Từ 05/9/2023 đến 08/9/2023 Xem chi tiết  
36 Từ 28/08/2023 đến 01/09/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
35 Từ 21/08/2023 đến 25/08/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
34 Từ 14/08/2023 đến 18/08/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
33 Từ 07/08/2023 đến 11/08/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
31+32 Từ 24/07/2023 đến 04/08/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
30 Từ 17/07/2023 đến 21/07/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
29 Từ 10/07/2023 đến 14/07/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
28 Từ 03/07/2023 đến 07/07/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
27 Từ 26/06/2023 đến 30/06/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
26 Từ 19/06/2023 đến 23/06/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
25 Từ 12/06/2023 đến 16/06/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
24 Từ 05/06/2023 đến 09/06/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
23 Từ 29/05/2023 đến 02/06/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
22 Từ 22/05/2023 đến 26/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
21 Từ 15/05/2023 đến 19/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
20 Từ 08/05/2023 đến 12/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
18+19 Từ 24/05/2023 đến 05/05/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
17 Từ 17/04/2023 đến 21/04/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
16 Từ 10/04/2023 đến 14/04/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
15 Từ 03/04/2023 đến 07/04/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
14 Từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
13 Từ 20/03/2023 đến 24/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
12 Từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
11 Từ 06/03/2023 đến 10/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
10 Từ 27/02/2023 đến 03/03/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
9 Từ 20/02/2023 đến 12/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
8 Từ 13/02/2023 đến 17/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
7 Từ 06/02/2023 đến 10/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
6 Từ 30/01/2023 đến 03/02/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
2 Từ 09/01/2023 đến 13/01/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết
1 Từ 02/01/2023 đến 06/01/2023 Xem chi tiết Xem chi tiết