Năm 2023

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI
Năm 2023
Nghiên cứu chế tạo biến áp xuất âm (OTP) cho âm ly đèn điện tử Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   62/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 23/08/2023 124/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 12/12/2023
Nghiên cứu chế tạo quạt điện chạy Ắc quy và điện lưới tự động thay đổi tốc độ theo nhiệt độ môi trường Phạm Quang Thiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   64/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 24/08/2023 123/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 12/12/2023
Nghiên cứu chế tạo quạt điện chạy Ắc quy và điện lưới tự động nạp cho Ắc quy khi có điện lưới Lù Ngọc Bình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   63/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 24/08/2023 122/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 12/12/2023
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền đối với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Trịnh Thị Thủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   78/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 15/09/2023 117/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 11/12/2023
Xây dựng vùng nguyên liệu trồng cau và xây dựng nhà máy Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   79/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 15/09/2023 115/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 11/12/2023
Giải pháp xây dựng thương hiệu Việt phát triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   47/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 08/8/2023 113/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 11/12/2023
Nghiên cứu chiết tách hoạt chất gốc ancaloit trong quả cau tạo ra thuốc chữa tim mạch và tiểu đường Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   45/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 27/7/2023 104/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 24/11/2023
Nghiên cứu chiết tách một số hoạt chất trong lá trầu không làm dung dịch vệ sinh phụ nữ Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   43/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 12/7/2023 102/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 17/11/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất 211 Nguyễn Minh Tùng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   34/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 19/6/2023 100/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 16/11/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GU81 Đặng Quốc Hùng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   35/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 26/6/2023 96/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 09/11/2023
Nghiên cứu chiết tách hoạt chất tamin trong quả cau làm kem bôi căng da và co cơ Nguyễn Quốc Trung Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   12/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 20/2/2023 92/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 07/11/2023
Nghiên cứu chế tạo bộ lọc nguồn âm ly đèn điện tử Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   41/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 07/7/2023 84/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 05/10/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GMI2B Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   22/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 28/4/2023 80/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 18/09/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GMI30 Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   19/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 10/4/2023 70/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 08/09/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GMI90 Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   14/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 22/02/2023 51/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 14/8/2023
Nghiên cứu chế tạo Điều hòa chạy bằng pin năng lượng mặt trời Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     33/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 16/06/2023
Chế tạo bộ nguồn cho âm ly đèn điện tử điện áp từ 900V-2500V theo phương pháp tổ hợp CELL (tế bào) Lê Hồng Phúc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   101/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 24/12/2022 25/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 26/05/2023
Nguyên cứu giải pháp sử dụng lao động hiệu quả trong Doanh nghiệp Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     12/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 17/03/2023
Nghiên cứu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh doanh chuỗi Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     14/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 22/03/2023
Nghiên cứu xây dựng giải pháp, chiến lược Marketing để phát triển sản phẩm đồ gia dụng của Viện ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phạm Thúy Hà Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     27/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 27/03/2023
Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế chia sẻ Phạm Thị Kim Tân Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     27/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2023
Chiến lược marketing tại Viện Quốc tế Việt Hàn Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 20/02/2023
Nghiên cứu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     06/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2023
Nghiên cứu xây dựng giải pháp vị trí việc làm của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/01/2023
Văn hóa doanh nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     02/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 19/01/2023