Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ LINK ĐÍNH KÈM
Năm 2023
Nguyên cứu giải pháp sử dụng lao động hiệu quả trong Doanh nghiệp Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   12/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 17/03/2023
Nghiên cứu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh doanh chuỗi Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   14/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 22/03/2023
Nghiên cứu xây dựng giải pháp, chiến lược Marketing để phát triển sản phẩm đồ gia dụng của Viện ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phạm Thúy Hà Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   27/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 27/03/2023
Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế chia sẻ Phạm Thị Kim Tân Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   27/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2023
Chiến lược marketing tại Viện Quốc tế Việt Hàn Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 20/02/2023
Nghiên cứu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   06/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2023
Nghiên cứu xây dựng giải pháp vị trí việc làm của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/01/2023
Văn hóa donh nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   02/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 19/01/2023
Năm 2022
Nghiên cứu trích hợp hệ thống camera thay cho gương trái phải trên Ôtô ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A017 93/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 08/12/2022
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép mắt lên rễ cây ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A016 91/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/11/2022
Nghiên cứu chế tạo quạt điện thông minh tăng giảm tốc độ theo nhiệt độ môi trường sử dụng động cơ không đồng bộ ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A011 89/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/11/2022
Nghiên cứu chế tạo gạch ốp tường phủ Epoxy ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A010 80/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 12/10/2022
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép rễ vào cành cây ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A015  
Nghiên cứu quy trình công nghệ trồng tách bầu kích thước lớn đảm bảo tỷ lệ sống cao Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A014 65/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/09/2022
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép cây đạt tỷ lệ sống trên 90% Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A013 58/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/8/2022
Nghiên cứu chế tạo bo mạch của máy điều hòa nhiệt độ ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A009 48/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 10/08/2022
Xây dựng quy trình kỹ thuật Đúc giàn lạnh của hệ thống máy điều hòa nhiệt độ xe Oto ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A007 46/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/07/2022
Nghiên cứu giải pháp công nghệ mạ Niken trên bề mặt các thanh tản nhiệt để tăng hiệu suất tỏa nhiệt lên 1,5 lần so với các giải pháp công nghệ hiện nay ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A008 35/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 14/06/2022
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Quản trị Mạng Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A006 25/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/05/2022
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Quản trị Website Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A005 20/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 25/04/2022
Xây dựng bài giảng môn Hành chính Văn phòng Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A004  
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Bảo hiểm Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A001 34/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/03/2022
Xây dựng bài giảng môn Tài chính Kế toán Phạm Thúy Hà Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A002 31/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 20/03/2022
Xây dựng bài giảng môn Văn thư Lưu trữ Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A003 25/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/05/2022
Năm 2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị Website Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.30 64/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/12/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.32 60/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/12/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Pháp luật hành chính nhà nước Trần Thị Thơm Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.33 57/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/11/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị mạng Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.30 20/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 10/10/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.31 49/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/9/2021
Nghiên cứu giải pháp Quản trị Trường Đại học bằng mô hình kinh tế chia sẻ ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-21.34 46/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/9/2021
Nghiên cứu công nghệ sản xuất nồi cơm điện ủ nhiệt trên 6 giờ ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.23 44/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/8/2021
Nghiên cứu chế tạo giảm sóc ôtô bằng công nghệ kết cấu hình học trục đồng tâm nằm ngang ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.21 43/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 01/8/2021
Nghiên cứu giải pháp sản xuất nông nghiệp sinh thái công nghệ cao ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   47/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 05/7/2021
Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng trong lớp học ThS. Đào Quốc Tiến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.20 41/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/6/2021
Nghiên cứu chế tạo công tắc điện không dây ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.19 35/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 07/5/2021
Nghiên cứu giải pháp sạc nhanh cho pin oto bằng phương pháp thay đổi giá trị nội trở ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.09 33/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 04/05/2021
Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế đồi rừng bền vững ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.17 19/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/4/2021
Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông vượt nhịp bằng công nghệ sắt hình ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.14 08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2021
Nghiên cứu chế tạo bình nóng lạnh bằng công nghệ bơm nhiệt, tiết kiệm 70% điện năng tiêu thụ so với bình sử dụng thanh nhiệt ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.13  
Nghiên cứu giải pháp sản xuất bếp từ thông minh tự động điều chỉnh công suất ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.07 03/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 12/01/2021
Nghiên cứu sản xuất khẩu trang và màng lọc sát khuẩn bằng nhựa PE TS. Lại Đắc Kiên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.03 04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 13/01/2021