Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC MÃ SỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI
Năm 2023
Pháp luật quản lý nước thải trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thành Luân Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   86/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 06/10/2023 127/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 26/12/2023
Nghiên cứu chế tạo biến áp xuất âm (OTP) cho âm ly đèn điện tử Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   62/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 23/08/2023 124/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 12/12/2023
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền đối với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Trịnh Thị Thủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   78/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 15/09/2023 117/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 11/12/2023
Xây dựng vùng nguyên liệu trồng cau và xây dựng nhà máy Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   79/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 15/09/2023 115/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 11/12/2023
Giải pháp xây dựng thương hiệu Việt phát triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   47/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 08/8/2023 113/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 11/12/2023
Nghiên cứu chiết tách hoạt chất gốc ancaloit trong quả cau tạo ra thuốc chữa tim mạch và tiểu đường Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   45/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 27/7/2023 104/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 24/11/2023
Nghiên cứu chiết tách một số hoạt chất trong lá trầu không làm dung dịch vệ sinh phụ nữ Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   43/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 12/7/2023 102/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 17/11/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất 211 Nguyễn Minh Tùng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   34/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 19/6/2023 100/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 16/11/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GU81 Đặng Quốc Hùng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   35/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 26/6/2023 96/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 09/11/2023
Nghiên cứu chiết tách hoạt chất tamin trong quả cau làm kem bôi căng da và co cơ Nguyễn Quốc Trung Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   12/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 20/2/2023 92/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 07/11/2023
Nghiên cứu chế tạo bộ lọc nguồn âm ly đèn điện tử Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   41/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 07/7/2023 84/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 05/10/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GMI2B Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   22/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 28/4/2023 80/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 18/09/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GMI30 Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   19/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 10/4/2023 70/QĐ/KHHTQT-ĐHQTBH ngày 08/09/2023
Nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm âm ly đèn điện tử sử dụng đèn công suất GMI90 Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   14/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 22/02/2023 51/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 14/8/2023
Nghiên cứu chế tạo Điều hòa chạy bằng pin năng lượng mặt trời Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     33/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 16/06/2023
Chế tạo bộ nguồn cho âm ly đèn điện tử điện áp từ 900V-2500V theo phương pháp tổ hợp CELL (tế bào) Lê Hồng Phúc Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà   101/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 24/12/2022 25/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 26/05/2023
Nguyên cứu giải pháp sử dụng lao động hiệu quả trong Doanh nghiệp Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     12/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 17/03/2023
Nghiên cứu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh doanh chuỗi Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     14/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 22/03/2023
Nghiên cứu xây dựng giải pháp, chiến lược Marketing để phát triển sản phẩm đồ gia dụng của Viện ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phạm Thúy Hà Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     27/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 27/03/2023
Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế chia sẻ Phạm Thị Kim Tân Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     27/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2023
Chiến lược marketing tại Viện Quốc tế Việt Hàn Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 20/02/2023
Nghiên cứu giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     06/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2023
Nghiên cứu xây dựng giải pháp vị trí việc làm của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/01/2023
Văn hóa donh nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     02/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 19/01/2023
Năm 2022
Nghiên cứu trích hợp hệ thống camera thay cho gương trái phải trên Ôtô ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A017   93/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 08/12/2022
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép mắt lên rễ cây ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A016   91/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/11/2022
Nghiên cứu chế tạo quạt điện thông minh tăng giảm tốc độ theo nhiệt độ môi trường sử dụng động cơ không đồng bộ ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A011   89/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/11/2022
Nghiên cứu chế tạo gạch ốp tường phủ Epoxy ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A010   80/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 12/10/2022
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép rễ vào cành cây ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A015    
Nghiên cứu quy trình công nghệ trồng tách bầu kích thước lớn đảm bảo tỷ lệ sống cao Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A014   65/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/09/2022
Nghiên cứu quy trình công nghệ ghép cây đạt tỷ lệ sống trên 90% Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A013   58/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/8/2022
Nghiên cứu chế tạo bo mạch của máy điều hòa nhiệt độ ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A009   48/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 10/08/2022
Xây dựng quy trình kỹ thuật Đúc giàn lạnh của hệ thống máy điều hòa nhiệt độ xe Oto ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A007   46/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/07/2022
Nghiên cứu giải pháp công nghệ mạ Niken trên bề mặt các thanh tản nhiệt để tăng hiệu suất tỏa nhiệt lên 1,5 lần so với các giải pháp công nghệ hiện nay ThS.Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A008   35/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 14/06/2022
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Quản trị Mạng Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A006   25/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/05/2022
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Quản trị Website Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A005   20/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 25/04/2022
Xây dựng bài giảng môn Hành chính Văn phòng Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A004    
Xây dựng bài giảng môn Nghiệp vụ Bảo hiểm Nguyễn Thị Huyền Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A001   34/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 28/03/2022
Xây dựng bài giảng môn Tài chính Kế toán Phạm Thúy Hà Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A002   31/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 20/03/2022
Xây dựng bài giảng môn Văn thư Lưu trữ Hoàng Thị Tuyến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà KHHTQT.0A003   25/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 18/05/2022
Năm 2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị Website Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.30   64/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/12/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Hành chính văn phòng Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.32   60/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/12/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Pháp luật hành chính nhà nước Trần Thị Thơm Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.33   57/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/11/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Quản trị mạng Đặng Đình Việt Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.30   20/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 10/10/2021
Nghiên cứu giải pháp đổi mới khung chương trình chi tiết của môn học Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.31   49/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 30/9/2021
Nghiên cứu giải pháp Quản trị Trường Đại học bằng mô hình kinh tế chia sẻ ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-21.34   46/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/9/2021
Nghiên cứu công nghệ sản xuất nồi cơm điện ủ nhiệt trên 6 giờ ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.23   44/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 02/8/2021
Nghiên cứu chế tạo giảm sóc ôtô bằng công nghệ kết cấu hình học trục đồng tâm nằm ngang ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.21-30.21   43/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 01/8/2021
Nghiên cứu giải pháp sản xuất nông nghiệp sinh thái công nghệ cao ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     47/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 05/7/2021
Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng trong lớp học ThS. Đào Quốc Tiến Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.20   41/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 06/6/2021
Nghiên cứu chế tạo công tắc điện không dây ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.19   35/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 07/5/2021
Nghiên cứu giải pháp sạc nhanh cho pin oto bằng phương pháp thay đổi giá trị nội trở ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.09   33/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 04/05/2021
Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế đồi rừng bền vững ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.17   19/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 23/4/2021
Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông vượt nhịp bằng công nghệ sắt hình ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.14   08/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 15/02/2021
Nghiên cứu chế tạo bình nóng lạnh bằng công nghệ bơm nhiệt, tiết kiệm 70% điện năng tiêu thụ so với bình sử dụng thanh nhiệt ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.13    
Nghiên cứu giải pháp sản xuất bếp từ thông minh tự động điều chỉnh công suất ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.07   03/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 12/01/2021
Nghiên cứu sản xuất khẩu trang và màng lọc sát khuẩn bằng nhựa PE TS. Lại Đắc Kiên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà DBH.01-20.03   04/QĐ/KH&HTQT-ĐHQTBH ngày 13/01/2021
Năm 2020
Nghiên cứu sản xuất và chế tạo oto điện sử dụng công nghệ điện và nhiên liệu (xăng hoặc dầu) ThS. Phạm Văn Hiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà     Xem chi tiết