Khối ngành Xây dựng

TT Mã học phần Tên học phần ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 NNECN Tiếng anh Chuyên ngành      
2 HHKT Hình họa và vẽ kỹ thuật Hình học họa hình T1 (Tác giả: NXB Giáo dục) Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật (NXB Xây dựng)  
3 CTNM Địa chất công trình và nền móng Địa chất công trình (Tác giả: Nguyễn Uyên) Giáo trình địa chất công trình (Tác giả: Vũ Đình Lưu, Phan Anh Tú)  
4 BTCT Kết cấu bê tông cốt thép  Tính kết cấu bê tông cốt thép (Tác giả: Bùi Quang Trường) Ví dụ tính toán kết cấu thép (NXB xây dựng)  
5 AUTC Autocad Giáo trình Autocad 2015 (Tác giả: Ths Mai Hoàng Long, Cn Trần Thanh Long) Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên áy tính Autocad 2011 (Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành)  
6 DHKT Thiết kế đồ họa và kiến trúc Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop (NXB Bách Khoa Hà Nội) Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở (Tác giả: Trần Đình Hiếu) Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở ( Tác giả: Trần Đình Hiếu)
7 KCKT Tính toán kết cấu kỹ thuật Tính toán và thiết kế kết cấu thép (Tác giả: Bùi Quang Trường)    
8 KTCC Đồ án môn học ( kiến trúc + kết cấu)  Ôn tập đề thi và bảo vệ đồ án thiết kế cầu )Tác giả: Phạm Văn Thoan) Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư (Tác giả: Trường ĐHKT HN)  
9 CTN Cấp thoát nước Giáo trình cấp thoát nước trong nhà (Tác giả: Bộ xây dựng) Cấp thoát nước trong nhà và công trình (Tác giả: Nguyễn Phương Thảo) Cấp thoát nước (Tác giả: Nguyễn Thống)
10 CTDN Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ Giáo trình điện công trình (Tác giả: Trần Thị Mỹ Hạnh) Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp (Tác giả: Dương Thanh Long, Trần Đức Lợi)  
11 DAMH Đồ án kiến thức chung của chuyên ngành      
12 TCTC Tổ chức thi công Giáo trình tổ chức thi công xây dựng (Tác giả: Lê Anh Dũng) Giáo trình tổ chức thi công xây dựng (Tác giả: Phạm Tuấn Anh) Tổ chức thi công (Tác giả: Nguyễn ĐÌnh Hiện
13 DAKC Đồ án kết cấu bê tông cốt thép  Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép ( Tác giả: Trần NGọc Long, Nguyễn Trung Hiếu) Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép ( Tác giả: Phạm Minh Kính) Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép ( Tác giả: Vũ Tân Văn)
14 TGDL Kỹ thuật Thông gió và điện lạnh Giáo trình kỹ thuật thông gió (Tác giả: Nguyễn Đình Huấn) Kỹ thuật thông gió ( Tác giả: Trần Ngọc Chấn)  
15 BPTC Tối ưu thiết kế thi công và biện pháp thi công Các phương pháp thi công xây dựng (Tác giả: Ngô Văn Quý)    
16 TTTN Thực tập tốt nghiệp      
17 BVTN Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp      
18 QHKT Cơ sở quy hoạch và kiến trúc Giáo trình cơ sở quy hoạch và kiến trúc ( Tác giả: Phạm Anh Dũng) Cơ sở quy hoạch kiến trúc ( Tác giác: Phạm Hùng Cường, Trần Quý Dương)  
19 NLKT Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán (Tác giả: Võ Văn Nhị) Giáo trình nguyên lý kế toán ( NXB Thống Kê, tác giả:  TS Trần Thị Kim Anh)  
20 CPXD Cơ sở cấp phép xây dựng Giáo trình cơ sở quy hoạch và kiến trúc ( Tác giả: Phạm Anh Dũng) Cơ sở quy hoạch kiến trúc ( Tác giác: Phạm Hùng Cường, Trần Quý Dương)  
21 DMKT Định mức kỹ thuật trong xây dựng Giáo trình định mức kinh tế - kỹ thuật và định giá xây dựng ( Tác giả: Đỗ Văn Quang) Định mức dự toán xây dựng công trình ( Tác giả: Quang Minh - Tiến Phát)  
22 BTDT Bóc tách dự toán xây dựng Giáo trình đo bóc khối lượng ( Tác giả: Nguyễn Thế Anh)    
23 DAMH2 Đồ án môn học kiến thức chuyên ngành      
24 TVCT Thủy văn công trình Thủy văn công trình ( Tác giả: Nguyễn Khắc Cường) Mô hình toán thủy văn ( Tác giả: Lê Văn Nghinh)  
25 TKHH Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường ô tô Thiết kế đường ô tô ( Tác giả: Đỗ Bá Chương) Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô ( Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc)  
26 TNMD Thiết kế nền mặt đường      
27 XDMD Xây dựng nền mặt đường ô tô Thiết kế đường ô tô ( Tác giả: Đỗ Bá Chương) Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô ( Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc) Thiết kế đường ô tô ( Tác giả: Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trực)
28 BTCT Thiết kế cầu bê tông cốt thép  Tính kết cấu bê tông cốt thép (Tác giả: Bùi Quang Trường) Ví dụ tính toán kết cấu thép (NXB xây dựng)  
29 DBTCT Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép  Tính kết cấu bê tông cốt thép (Tác giả: Bùi Quang Trường) Ví dụ tính toán kết cấu thép (NXB xây dựng)  
30 TCC Thi công cầu Thi công cầu thép ( Tác giả: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm) Thi công móng trụ mô cầu ( Tác giả: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm) Giáo trình xây dựng cầu ( Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn)
31 KDGC Kiểm định đánh giá chất lượng đường Thi công cầu thép ( Tác giả: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm) Thi công móng trụ mô cầu ( Tác giả: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm) Giáo trình xây dựng cầu ( Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn)
32 GSDT Giám sát và đánh giá đầu tư Nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư ( Tác giả: Bùi Mạnh Hùng) Giáo trình lập dự án đầu tư ( Tác giả Nguyễn Bạch Nguyệt)  
33 DATC Đồ án tổ chức thi công Thiết kế tổ chức thi công ( Tác giả: Lê Văn Kiểm) Giáo trình tổ chức thi công xây dựng ( Tác giả: Lê Anh Dũng)  
34 ATLD An toàn lao động Giáo trình an toàn lao động ( NXB giáo dục VN)    
35 KTTD Kỹ thuật Trắc địa và thực tập trắc địa  Giáo trình trắc địa ( Tác giả: Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt) Trắc địa công trình giao thông ( Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc)  
36 TTCN Thực tập công nhân       
37 DAMH2 Đồ án kiến thức chuyên ngành