Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ

 

1. PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung - Hiệu trưởng

2. Ths. Phạm Văn Hiệp - Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ

3. Ths. Nguyễn Minh Huyên - Phó Hiệu trưởng