Khối ngành Kỹ thuật

TT Mã học phần Tên học phần ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
Tài liệu 1 Tài liệu 2 Tài liệu 3
1 NNECN Tiếng Anh chuyên ngành       
2 TRR Toán rời rạc Giáo trình toán rời tạc (Tác giả: Đỗ Văn Nhơn) Toán rời rạc ( Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành)  
3 CDGT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa) Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật (Tác giả: PGS.TS Hàn Viết Thuận, Ths Nguyễn Anh Phương) Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Tác giả: PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý)
4 LTCB Ngôn ngữ lập trình cơ bản  Kỹ thuật lập C++ (Tác giả: Phạm Văn Ất) Giáo trình lập trình C ứng dụng (Tác giả: TS Vũ Hồng Sơn) Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++ (Tác giả: TS Vũ Việt Tú, Ths Phùng Thị Thu Hiền)
5 PTNV Phân tích nghiệp vụ       
6 DTTT Điện tử tương tự Điện tử tương tự ( NXB giáo dục) Giáo trình mạch điện tử tương tự và số ( Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai)  
7 DTS Điện tử số  Điện tử số ( NXB giáo dục VN) Điện tử số ( NXB thông tin và truyền thông)  
8 XSTH Xử lý số tín hiệu và lọc số Xử lý tín hiệu và lọc số (Tác giả: Nguyễn Quốc Trung) Xử lý tín hiệu và lọc số (Tác giả: Huỳnh Bảo Phương)  
9 KTN Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt (Tác giả:Bùi Hải, Trần Thế Sơn) Giáo trình kỹ thuật nhiệt (Tác giả: Trần Văn Phú)  
10 TKM Thiết kế mạch Thiết kế mạch và lập trình PLC (Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương) Lý thuyết mạch (Tác giả: PGS.TS Đỗ Huy Giác, TS Phan Trọng Hanh, TS Phạm Minh Nghĩa) Giáo trình thiết kế mạch điện tử (Tác giả: TS Nguyễn Hữu Trung, Ths Nguyễn Viết Tuyến)
11 DLDK Kỹ thuật đo lường và điều khiển Kỹ thuật đo lường và điều khiển (Tác giả: Phạm Văn Tuân) Giáo trình kỹ thuật đo lường (Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai_  
12 TTS Thông tin số Thông tin số (Tác giả: Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ) Giáo trình Nguyên lý thông tin tương tự - số (Tác giả: Vũ Đình Thành)  
13 ND Nguồn điện Giáo trình nguồn điện thông tin ( NXB bưu điện) Kỹ thuật điện ( Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh)  
14 DAMN Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung      
15 TQW Thiết kế và quản trị Web Giáo trình thiết kế và quản trị web (Tác giả: Lưu Văn Đại, Lại Nguyên Du) Hướng dẫn bài bản Tối ưu hóa website dành cho doanh nghiệp (NXB Hồng Đức)  
16 TMTT Thiết kế mạng và hệ thống truyền thông Tư duy đồ họa cho kiến trúc sư và nhà thiết kế (NXB Dân Trí) Thiết kế cho người bắt đầu (Tác giả: Nguyễn Việt Hùng)  
17 KSTT Kỹ thuật SEO và truyền thông Mạng và truyền dữ liệu (Tác giả: Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Ngọc Lăng) Giáo trình kỹ thuật số ( NXB bưu điện)  
18 TTTN Thực tập tốt nghiệp      
19 BVTN Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp      
20 DBCL Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (Tác giả: Thạc Bình Cường, Nguyễn Đức Mận)    
21 LHDT Lập trình hướng đối tượng Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng (NXB Bách khoa Hà Nội) Giáo trình kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++ (Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh)  
22 LTDN Lập trình Dot net Lập trình web với asp.net (Tác giả: Nguyễn Minh Đạo) Lập trình ứng dụng web với asp.net (Tác giả: Nhất Nghệ)  
23 LTBD Lập trình trên thiết bị di động Giáo trình lập trình nhúng trên thiết bị di động (NXB ĐHQG TP HCM) Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình trên TB di động (NXB ĐHQG TP HCM)  
24 TKHT Phân tích thiết kế hệ thống Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo đối tượng ( Tác giả: Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Quốc Bảo) Giáo trình phân thích thiết kế các hệ thống thông tin (Tác giả: Nguyễn Văn Vỵ) Giáo trình phân thích thiết kế các hệ thống thông tin (Tác giả: Nguyễn Văn Ba)
25 QSDL Quản trị cơ sở dữ liệu Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( ĐH Công nghiệp Hà Nội) Giáo trình quản trị cơ sở dữ liệu với access ( Tác giả: Nguyễn Thị Trà Linh, Nguyễn Văn Tooàn) Tài liệu học tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Tác giả: Trần Quang Thân, Nguyễn Thôn Dã)
26 QDHT Quản lý dự án hệ thống thông tin Bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin (Tác giả Phạm Thảo) Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin ( Tác giả: Ngô Trung Việt)  
27 TBD Thiết bị điện dân dụng và công nghiệp Giáo trình điên công nghiệp (NXB xây dựng) Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ ( NXB Hà Nội)  
28 HTD Hệ thống điện dân dụng  Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt mạng điện dân dụng ( Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng, Trần Thế San)    
29 HTD2 Hệ thống điện công nghiệp Giáo trình điên công nghiệp (NXB xây dựng) Giáo trình thực hành sửa chữa máy công cụ ( NXB Hà Nội)  
30 DAMH2 Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành      
31 LTDK Lý thuyết điều khiển Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính (Tác giả: Nguyễn Hoa Lư) Lý thuyết điều khiển nâng cao ( Tác giả: Nguyễn Đoàn Phước)  
32 DTCS Dđiện tử công suất Giáo trình điện tử công suất (Tác giả: Trần Trọng Minh) Giáo trình điện tử công suất (NXB hà Nội) Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi ( Tác giả: Phạm Quang Huy, Lê Nguyễn Đông Phong)
33 DKCN Lập trình và điều khiển công nghiệp Hệ thống điều khiển số (Tác giả: Bùi Quý Lục) PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp ( Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Tâm) Điều khiển và giám sát trong công nghiệp ( Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy)
34 NLTT Công nghệ năng lượng tái tạo Giáo trình năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững ( Tác giả: Nguyễn Thế Bảo) Kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo ( Tác giả: Hồ Phạm Huy Ánh)  
35 QHDA Quy hoạch và lập dự án Giáo trình lập dự án đầu tư (Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt) Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng (Tác gả: Lê Anh Dũng)  
36 HTNL Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo Giáo trình năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững ( Tác giả: Nguyễn Thế Bảo) Kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo ( Tác giả: Hồ Phạm Huy Ánh)