Khoa Cơ sở ngành

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 VLUD Vật lý ứng dụng Bài giảng vật lý đại cương 1 - ĐHBKHN    
2 TCC Toán cao cấp Giáo trình đại số tuyến tính - ĐH Sư phạm    
3 LTM Lý thuyết mạch Bài giảng lý thuyết mạch - ĐHBKHN Giáo trình lý thuyết mạch - PTIT  
4 KTM Kỹ thuật mạch điện tử      
5 CDGT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
6 LTC Lập trình C++      
7 VDK Thực hành vi điều khiển      
8 XSTH Xử lý số tín hiệu và lọc số Giáo trình Xử lý số tín hiệu - PGS.TS Nguyễn Quốc Trung    
9 KTN Kỹ thuật nhiệt      
10 TKM Thiết kế mạch      
11 DLDK Kỹ thuật đo lường và điều khiển      
12 TTS Thông tin số      
13 MHTT Mã hóa      
14 DAMN Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung      
15 HHKT Hình họa và vẽ kỹ thuật      
16 TKDH Thiết kế đồ họa      
17 TKKT Thiết kế kiến trúc      
18 CTNM Địa chất công trình và nền móng      
19 KCKT Tính toán kết cấu kỹ thuật      
20 BTCT Kết cấu bê tông cốt thép      
21 AUT1 Autocad cơ bản      
22 AUT1 Autocad nâng cao      
23 KTCC Đồ án môn học (kiến trúc + kết cấu)      
24 CPXD Cơ sở cấp phép xây dựng      
25 CTN Cấp thoát nước      
26 CTDN Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ      
27 DAMH Đồ án kiến thức chung của ngành      
28 KT1 Kinh tế vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô - ĐH Kinh tế    
29 KTVM Kinh tế vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô    
30 KTL Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng - ĐH Kinh tế Quốc dân    
31 LKT Pháp luật kinh tế Giáo trình Pháp luật kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy    
32 NLKT Nguyên lý kế toán Giáo trình Nguyên lý kế toán - ĐH Thái Nguyên    
33 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh tế Quốc dân    
34 PLT

Pháp luật về thuế

     
35 TTTC Chứng khoán và thị trường chứng khoán Giáo trình Thị trường chứng khoán - ĐH Kinh tế Quốc dân    
36 DADT Dự án và Đầu tư      
37 NVKT Nghiệp vụ kế toán      
38 NLTK Nguyên lý thống kê Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - TS. Mai Văn Nam    
39 CMKT Chuẩn mực kế toán       
40 KTCB Kiểm toán căn bản Giáo trình Kiểm toán - Học viện tài chính    
41 KTTC Kế toán tài chính Giáo trình Kế toán tài chính - Trường ĐH Lao động xã hội Tài liệu Kế toán tài chính - ĐH mở TP.HCM Tài liệu Kế toán tài chính
42 MHKT Mô hình toán kinh tế Mô hình toán kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân    
43 NNE7 Tiếng anh chuyên ngành      
44 MKT Marketing căn bản Giáo trình Marketing căn bản    
45 TLH Tâm lý học Giáo trình tâm lý học - ĐH Sư phạm HN