Khoa Cơ sở ngành

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3
1 VLUD Vật lý ứng dụng Vật lý đại cương nguyên lý và ứng dụng  (Tác giả: Tràn Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều) Vật lý ứng dụng trong đời sống hiện đại  (Tác giả: Nguyễn Xuân Chánh)  
2 TCC Toán cao cấp Toán cao cấp Tập 1 (Tác giả: Nguyễn Đình Trí) Toán cao cấp Tập 2 (Tác giả: Nguyễn Đình Trí) Toán cao cấp Tập 3 (Tác giả: Nguyễn Đình Trí)
3 LTM Lý thuyết mạch Lý thuyết mạch (Tác giả: Hồ Anh Túy) Lý thuyết mach (Tác giả: Phạm Văn Bình, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát)  
4 KTM Kỹ thuật mạch điện tử Kỹ thuật  điện tử (Tác giả: Đỗ Xuân Thụ) Giáo trình kỹ thuật điện tử (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) Giáo trình mạch điện tử tương tự và số ( Tác giả: TS Nguyễn Hoàng Mai)
5 CDGT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa) Giáo trình cấu trúc dữ liệu giải thuật (Tác giả: PGS.TS Hàn Viết Thuận, Ths Nguyễn Anh Phương) Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Tác giả: PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý)
6 LTC Lập trình C++ Kỹ thuật lập C++ (Tác giả: Phạm Văn Ất) Giáo trình lập trình C ứng dụng (Tác giả: TS Vũ Hồng Sơn) Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++ (Tác giả: TS Vũ Việt Tú, Ths Phùng Thị Thu Hiền)
7 VDK Thực hành vi điều khiển Giáo trình kỹ thuật vi điều khiển (Tác giả: TS Đặng Phước Vinh, TS Võ Như Thành) Lập trình vi điều khiển PIC và thiết bị ngoại vi (Tác giả: TS Đặng Phước Vinh, Ths Trần Quang Khải, TS Đoàn Lê Anh, TS Võ Như Thành, TS Phạm Anh Đức)  
8 XSTH Xử lý số tín hiệu và lọc số Giáo trình Xử lý số tín hiệu và lọc số (Tác giả: PGS. TS Nguyễn Quốc Trung)    
9 KTN Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt (Tác giả: PGS.TS Bùi Hải; PGS.TS Trần Thế Sơn) Kỹ thuật nhiệt (Tác giả Trịnh Văn Quang) Kỹ thuật nhiệt (Tác giả: PGS.TS Bùi Hải, PGS.TS Trần Thế Sơn)
10 TKM Thiết kế mạch Thiết kế mạch và lập trình PLC (Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương) Lý thuyết mạch (Tác giả: PGS.TS Đỗ Huy Giác, TS Phan Trọng Hanh, TS Phạm Minh Nghĩa) Giáo trình thiết kế mạch điện tử (Tác giả: TS Nguyễn Hữu Trung, Ths Nguyễn Viết Tuyến)
11 DLDK Kỹ thuật đo lường và điều khiển Kỹ thuật đo lường và điều khiển (Tác giả: Phạm Văn Tuân) Giáo trình kỹ thuật đo lường (Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai)  
12 TTS Thông tin số Thông tin số (Tác giả: Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ) Giáo trình Nguyên lý thông tin tương tự - số (Tác giả: Vũ Đình Thành)  
13 MHTT Mã hóa Giáo trình lập trình cơ sở (NXB Xây dựng, tác giả: Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như) Giáo trình mã hóa thông tin (NXB Lao động xã hội)  
14 DAMN Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung      
15 HHKT Hình họa và vẽ kỹ thuật Hình học họa hình T1 (Tác giả: NXB Giáo dục) Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật (NXB Xây dựng)  
16 TKDH Thiết kế đồ họa Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop (NXB Bách Khoa Hà Nội)    
17 TKKT Thiết kế kiến trúc Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở (Tác giả: Trần Đình Hiếu) Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở ( Tác giả: Trần Đình Hiếu)  
18 CTNM Địa chất công trình và nền móng Địa chất công trình (Tác giả: Nguyễn Uyên) Giáo trình địa chất công trình (Tác giả: Vũ Đình Lưu, Phan Anh Tú)  
19 KCKT Tính toán kết cấu kỹ thuật Tính toán và thiết kế kết cấu thép (Tác giả: Bùi Quang Trường)    
20 BTCT Kết cấu bê tông cốt thép Tính kết cấu bê tông cốt thép (Tác giả: Bùi Quang Trường) Ví dụ tính toán kết cấu thép (NXB xây dựng)  
21 AUT1 Autocad cơ bản Giáo trình Autocad 2015 (Tác giả: Ths Mai Hoàng Long, Cn Trần Thanh Long) Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên áy tính Autocad 2011 (Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành)  
22 AUT1 Autocad nâng cao Giáo trình vẽ cơ khí với autocad 2004 (Tác giả: Chu Văn Vượng)    
23 KTCC Đồ án môn học (kiến trúc + kết cấu) Ôn tập đề thi và bảo vệ đồ án thiết kế cầu )Tác giả: Phạm Văn Thoan) Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư (Tác giả: Trường ĐHKT HN)  
24 CPXD Cơ sở cấp phép xây dựng      
25 CTN Cấp thoát nước Giáo trình Cấp thoát nước (Tác giả: Hoàng Huệ) Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước (Tác giả: Lê Mục Đích)  
26 CTDN Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ Giáo trình điện công nghiệp (Tác giả: Bùi Hồng Huế) Giáo trình điện công trình (Tác giả: Trần Thị Mỹ Hạnh)  
27 DAMH Đồ án kiến thức chung của ngành      
28 KT1 Kinh tế vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô (ĐHQG Hà Nội)    
29 KTVM Kinh tế vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô    
30 KTL Kinh tế lượng GT Kinh tế lượng (Dành cho sv các trường ĐH,CĐ khối kinh tế) Tác giả: Bùi Duy Phú) Giáo trình kinh tế lượng (ĐH Kinh tế quốc dân) Giáo trình kinh tế lượng (NXB lao động xã hội)
31 LKT Pháp luật kinh tế GT Pháp luật kinh tế (dành cho sinh viên các trường ĐH,CĐ khối kinh tế) (Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy)    
32 NLKT Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán (Tác giả: Võ Văn Nhị) Giáo trình nguyên lý kế toán ( NXB Thống Kê, tác giả:  TS Trần Thị Kim Anh) Giáo trình Nguyên lý kế toán (Đại học Thái Nguyên)
33 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ ( Tác giả: PGS.TS Cao Thị ý Nhi, TS Đặng Anh Tuấn) Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ (Tác giả: PGS.TS Phan Thị Cúc)  
34 PLT

Pháp luật về thuế

GT Pháp luật kinh tế (dành cho sinh viên các trường ĐH,CĐ khối kinh tế) (Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy) Giáo trình nguyên lý kế toán ( NXB Thống Kê, tác giả:  TS Trần Thị Kim Anh)  
35 TTTC Chứng khoán và thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán (Tác giả: GS.TS Lê Văn Tư) Giáo trình luật kinh tế( NXB ĐH kinh tế quốc dân, tác giả: Nguyễn Hợp Toàn)  
36 DADT Dự án và Đầu tư Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả: Đỗ Phú Trần Tình) Lập và thẩm định dự án đầu tư (Tác giả: TS Đinh Thế Hiển)  
37 NVKT Nghiệp vụ kế toán Kế toán doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ( NXB tài chính) Bài tập kế toán (Tác giả: Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân)  
38 NLTK Nguyên lý thống kê GT Nguyên lý thống kê kinh tế (Dùng trong các trường ĐH,CĐ khối kinh tế) (Tác giả: TS Mai Văn Nam) Giáo trình nguyên lý thống kê (NXB Đại học quốc gia Hà Nội) Nguyên lý thống kê (Lý thuyết thống kê) NXB Lao động xã hội)
39 CMKT Chuẩn mực kế toán  26 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính doanh nghiệp 
(theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006) (Tác giả: PGS.TS Võ Văn Nhị)
   
40 KTCB Kiểm toán căn bản GT Kiểm toán (dùng cho SV các trường ĐH,CĐ khối kinh tế) (Tác giả: Phan Trung Kiên) Giáo trình kiểm toán (NXB Học viện Tài chính)  
41 KTTC Kế toán tài chính Giáo trình Kế toán tài chính (ĐH Mở TP.HCM) Giáo trình Kế toán tài chính (ĐH Lao động xã hội) Giáo trình Kế toán tài chính
42 MHKT Mô hình toán kinh tế Mô hình toán kinh tế (Dành cho sinh viên các trường CĐ, ĐH khối Kinh tế) ( Tác giả: TS.Bùi Duy Phú - Th.S Nguyễn Văn An) Toán kinh tế (Tác giả: Bùi Minh Trí)  
43 NNE7 Tiếng anh chuyên ngành