Khoa Cơ sở ngành

TT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU NGÂN HÀNG CÂU HỎI
TÀI LIỆU 1 TÀI LIỆU 2 TÀI LIỆU 3  
1 VLUD Vật lý ứng dụng Giáo trình vật lý đại cương 1 - ĐHBKHN Giáo trình vật lý đại cương 2 - ĐHBKHN Bài giảng vật lý đại cương 3 - ĐHBKHN  
2 TCC Toán cao cấp Giáo trình đại số tuyến tính - ĐH Sư phạm      
3 LTM Lý thuyết mạch Bài giảng lý thuyết mạch - ĐHBKHN Giáo trình lý thuyết mạch - PTIT    
4 KTM Kỹ thuật mạch điện tử        
5 CDGT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật        
6 LTC Lập trình C++        
7 VDK Thực hành vi điều khiển        
8 XSTH Xử lý số tín hiệu và lọc số Giáo trình Xử lý số tín hiệu - PGS.TS Nguyễn Quốc Trung      
9 KTN Kỹ thuật nhiệt        
10 TKM Thiết kế mạch Giáo trình thiết kế mạch điện tử Orcad - ĐHCNHCM      
11 DLDK Kỹ thuật đo lường và điều khiển        
12 TTS Thông tin số        
13 MHTT Mã hóa        
14 DAMN Đồ án môn học về nghiệp vụ chuyên ngành chung        
15 HHKT Hình họa và vẽ kỹ thuật Giáo trình vẽ kỹ thuật      
16 TKDH Thiết kế đồ họa        
17 TKKT Thiết kế kiến trúc        
18 CTNM Địa chất công trình và nền móng        
19 KCKT Tính toán kết cấu kỹ thuật        
20 BTCT Kết cấu bê tông cốt thép        
21 AUT1 Autocad cơ bản        
22 AUT1 Autocad nâng cao        
23 KTCC Đồ án môn học (kiến trúc + kết cấu)        
24 CPXD Cơ sở cấp phép xây dựng        
25 CTN Cấp thoát nước        
26 CTDN Kỹ thuật điện công trình và điện nhẹ        
27 DAMH Đồ án kiến thức chung của ngành        
28 KT1 Kinh tế vi mô Giáo trình Kinh tế vi mô - ĐH Kinh tế     Xem chi tiết
29 KTVM Kinh tế vĩ mô Giáo trình Kinh tế vĩ mô      
30 KTL Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng - ĐH Kinh tế Quốc dân      
31 LKT Pháp luật kinh tế Giáo trình Pháp luật kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy     Xem chi tiết
32 NLKT Nguyên lý kế toán Giáo trình Nguyên lý kế toán - ĐH Thái Nguyên      
33 TCTT Lý thuyết tài chính tiền tệ Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh tế Quốc dân     Xem chi tiết
34 PLT

Pháp luật về thuế

       
35 TTTC Chứng khoán và thị trường chứng khoán Giáo trình Thị trường chứng khoán - ĐH Kinh tế Quốc dân      
36 DADT Dự án và Đầu tư        
37 NVKT Nghiệp vụ kế toán        
38 NLTK Nguyên lý thống kê Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế - TS. Mai Văn Nam      
39 CMKT Chuẩn mực kế toán         
40 KTCB Kiểm toán căn bản Giáo trình Kiểm toán - Học viện tài chính     Xem chi tiết
41 KTTC Kế toán tài chính Giáo trình Kế toán tài chính - Trường ĐH Lao động xã hội Tài liệu Kế toán tài chính - ĐH mở TP.HCM Tài liệu Kế toán tài chính  
42 MHKT Mô hình toán kinh tế Mô hình toán kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân Giáo trình Mô hình toán kinh tế - ĐH kinh tế Quốc dân    
43 NNE7 Tiếng anh chuyên ngành        
44 MKT Marketing căn bản Giáo trình Marketing căn bản      
45 TLH Tâm lý học Giáo trình tâm lý học - ĐH Sư phạm HN     Xem chi tiết
46 KTXD Kinh tế xây dựng Giáo trình kinh tế xây dựng      
47 KTXD Kinh tế xã hội Giáo trình chính sách kinh tế xã hội - ĐH Kinh tế Quốc dân