Nghiên cứu khảo sát Lập bản đồ đánh giá thổ nhưỡng, khí hậu của một số vùng cây đặc sản của địa phương từ đó xây dựng quy trình chăm sóc, bảo tồn và nhân rộng Một số đặc sản

Tác giả: Th.s Phạm Văn Hiệp 

  • 26 September 2018
 Đề tài:  Nghiên cứu khảo sát Lập bản đồ đánh giá thổ nhưỡng,  khí hậu của một số vùng cây đặc sản của địa phương từ đó xây dựng quy trình chăm sóc, bảo tồn  và nhân rộng Một số đặc sản vùng miền

 
 
 
Mục tiêu của đề tài:
Nghiên cứu và phân tích thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với các loại cây đặc sản từ đó xác định vùng quy hoạch và bảo tồn.
- Xây dựng đề án đề xuất cải tạo nguyên trạng các khu vực đất đã bị thoái hóa do tác động của con người làm ảnh hưởng đến chất lượng của các vùng cây đặc sản
- Xây dựng quy trình canh tác bền vững bằng giải pháp ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào trong sản xuất, chỉ sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và các vi chất bón cho cây trồng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học nhằm mang lại giá trị kinh tế cao, ổn định cây trồng và bền vững theo quy luật của thiên nhiên.
about-star
about-star