Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tổng thể trong lĩnh vực nông nghiệp sinh thái công nghệ cao phù hợp với địa hình địa lý và thổ nhưỡng của địa phương

Tác giả: Th.s Phạm Văn Hiệp

about-star
about-star