Báo cáo thu, chi

Số hiệu văn bản Ngày tháng Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Đường link
  05/01/2024 Bảng theo dõi tổng các khoản thu chi tiền mặt trong tháng 12/2023 Chi tiết
  06/12/2023 Bảng theo dõi tổng các khoản thu chi tiền mặt trong tháng 11/2023 Chi tiết