Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024

 

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Đường link
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng 4 Chi tiết
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng 3 Chi tiết
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng 2 Chi tiết
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng 1 Chi tiết