Phòng, ban

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Căn cứ Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2024. Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà ban hành kế hoạch nghỉ Tết âm lịch (Giáp Thìn) 2024 cụ thể như sau: