Khám phá mới đã làm khuấy lên tranh luận về nguồn gốc của sự sống trên Trái đất

Tác giả: Đoàn TN

Sự sống trên Trái đất là một bí ẩn rất lớn. Sự sống bắt đầu như thế nào? Sự sống bắt đầu từ đâu? Những hóa thạch hình ống này có thể là những dạng sống đầu tiên. Một nhóm các nhà khoa học đã tìm thấy chúng ở đông bắc Canada. Những tảng đá này có niên đại trong khoảng từ 3,77 – 4,28 tỷ năm và đang nắm giữ những hóa chất quan trọng trong công thức của sự sống.

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ky-thuat-moi/7-cong-nghe-sieu-hien-dai-se-thanh-hien-thuc-vao-nam-2030-3547079.html

about-star