Họp giao ban tháng giữa các Khoa và Đơn vị cấp 2

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường tổ chức buổi họp giao ban với Khoa, đơn vị cấp 2 thuộc trường và trực thuộc Trường.

Buổi họp giao ban được tổ chức vào lúc 9h30 ngày 08/04/2022, với sự tham gia của các thầy cô gồm:

- PGS.TS Nguyễn Quốc Trung   - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ trì;

- TS. Vũ Văn Khiết     -   Viện sáng tạo và chuyển đổi số;

- TS. Nguyễn Thị Bích Vượng   - Khoa tài chính ngân hàng;

- Trần Thị Thơm   - Khoa CNTT;

- Trần Thị Huyền  - Khoa CNTT;

- Nguyễn Thị Vân  - Khoa QTKD;

- Nguyễn Thị Hồng Điệp    -  Khoa QTKD;

- Phạm Thúy Hà   -   Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên;

- Nguyễn Thị Huyền  - Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng;

- Hoàng Thị Tuyến   - Văn phòng Trường, Thư ký.

Mở đầu cuộc họp các Khoa, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường báo cáo tình hình hoạt động của quý 1 năm 2022 và đưa ra đề xuất kiến nghị thực hiện các kế hoạch đề ra.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hiệu trưởng Nhà trường kết luận dự kiến sinh viên trở lại học trực tiếp tại Nhà trường vào ngày 18 tháng 04 năm 2022.

 

about-star
about-star