Danh sách sinh viên nhận học bổng loại xuất sắc học kỳ II năm học 2013 - 2014

Hình thức khen thưởng: Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng và tặng thưởng học bổng trị giá 6.000.000 đ

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngành học
1 0854030161 Nguyễn Thị Phương Thúy Tài chính ngân hàng
2 0854030184 Hà Khánh Minh Tài chính ngân hàng
3 0854030211 Lê Hồng Hạnh Tài chính ngân hàng
4 0854030123 Đỗ Tiến Luận Tài chính ngân hàng
5 0854030212 Nguyễn Ngọc Huyền Tài chính ngân hàng
6 0954030070 Nguyễn Thị Thu Thủy Tài chính ngân hàng
7 0854030207 Lê Thị Hiệp Tài chính ngân hàng
8 0854030059 Lê Thị Minh Phương Tài chính ngân hàng
9 0854030126 Từ Trà My Tài chính ngân hàng
10 0854030162 Nguyễn Thị Thanh Hòa Tài chính ngân hàng
11 0854030198 Phạm Quỳnh Thủy Trang Tài chính ngân hàng
12 0854030226 Vũ Ngọc Minh Phương Tài chính ngân hàng
13 0854030135 Trần Thị Ngân Hà Tài chính ngân hàng
14 1054030021 Nguyễn Thị Thu Trang Tài chính ngân hàng
15 0954010007 Phạm Thị Nga Quản trị kinh doanh
16 0954030093 Đỗ Trung Nguyên Tài chính ngân hàng
17 0854030061 Nguyễn Thị Dương Tài chính ngân hàng
18 1054030034 Vũ Việt Anh Tài chính ngân hàng
19 0854010009 Vũ Như Quỳnh Quản trị kinh doanh
20 0854020004 Ngô Thị Thuỳ Trang Kế toán
21 0854020016 Nguyễn Đức Bảo Kế toán
22 0854020022 Nguyễn Thị Bích Hạnh Kế toán
23 0854020031 Nguyễn Thị Loan Kế toán
24 0854020047 Lưu Diệu Trâm Kế toán
25 0854020108 Phan Mạnh Huy Kế toán
about-star