Danh sách sinh viên nhận học bổng loại giỏi học kỳ II năm học 2010 - 2011

Tác giả: ĐH Quốc tế Bắc Hà

Hình thức khen thưởng: Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng và tặng thưởng học bổng trị giá 3.000.000 đ

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Ngành học

1

0854020093

Nguyễn Thị Hiền

Kế toán

2

0851010013

Nguyễn Văn Thành

Điện tử viễn thông

3

0851010017

Nguyễn Văn Phượng

Điện tử viễn thông

4

0851020012

Trần Viết Dũng

Công nghệ thông tin

5

0754010001

Trần Thu Hà

Quản trị kinh doanh

6

0854010007

Trần Minh Đức

Quản trị kinh doanh

7

0854010013

Nguyễn Nữ Kiều Trang

Quản trị kinh doanh

8

0854010028

Lê Thị Mộng Tưởng

Quản trị kinh doanh

9

0854010038

Trần Khánh Huyền

Quản trị kinh doanh

10

0854010058

Bùi Thanh Toàn

Quản trị kinh doanh

11

0954010022

Đỗ Đặng Quỳnh Anh

Quản trị kinh doanh

12

1054010014

Phạm Thị Thanh Hoa

Quản trị kinh doanh

13

0854020005

Vũ Thị Hoài Thu

Kế toán

14

0854020018

Đặng Thị Phương Linh

Kế toán

15

0854020019

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

16

0854020024

Đào Thị Ngọc Hà

Kế toán

17

0854020027

Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán

18

0854020039

Khương Vĩnh Trang

Kế toán

19

0854020041

Nguyễn Minh Phượng

Kế toán

20

0854020069

Nguyễn Thùy Trang

Kế toán

21

0854020075

Phạm Khánh Chi

Kế toán

22

0854020079

Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán

23

0854020083

Nguyễn Thùy Dương

Kế toán

24

0854020106

Lương Ngọc Hà

Kế toán

25

0754030011

Trương Thị Thu Quỳnh

Tài chính ngân hàng

26

0854030005

Đào Nhật Linh

Tài chính ngân hàng

27

0854030006

Lê Thu Phương

Tài chính ngân hàng

28

0854030009

Vũ Thị Nga

Tài chính ngân hàng

29

0854030030

Hoàng Thị Ngọc Sen

Tài chính ngân hàng

30

0854030044

Bùi Hồng Quế

Tài chính ngân hàng

31

0854030048

Lê Phương Linh

Tài chính ngân hàng

32

0854030054

Lê Anh Dương

Tài chính ngân hàng

33

0854030067

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Tài chính ngân hàng

34

0854030070

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tài chính ngân hàng

35

0854030077

Đàm Thị Thu Hương

Tài chính ngân hàng

36

0854030083

Phạm Thị Huyền Trang

Tài chính ngân hàng

37

0854030084

Phạm Thị Thanh Huyền

Tài chính ngân hàng

38

0854030090

Lê Thị Hồng Hạnh

Tài chính ngân hàng

39

0854030115

Nguyễn Thị Hồng Lợi

Tài chính ngân hàng

40

0854030124

Nguyễn Hằng Linh

Tài chính ngân hàng

41

0854030167

Phạm Thị Thanh Thúy

Tài chính ngân hàng

42

0854030176

Nguyễn Thị Anh Hương

Tài chính ngân hàng

43

0854030177

Trần Minh Hằng

Tài chính ngân hàng

44

0854030195

Lê Thị Mai Hương

Tài chính ngân hàng

45

0854030196

Bùi Huyền Trang

Tài chính ngân hàng

46

0854030217

Nguyễn Khoa Trường

Tài chính ngân hàng

47

0854030221

Phạm Thu Hương

Tài chính ngân hàng

48

0954030059

Trần Thị Thúy

Tài chính ngân hàng

49

0954030098

Vũ Thị Thùy Linh

Tài chính ngân hàng

50

0954030111

Nguyễn Thị Lý

Tài chính ngân hàng

51

1054030009

Nguyễn Mạnh Thắng

Tài chính ngân hàng

52

1054030013

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Tài chính ngân hàng

53

1054030041

Nguyễn Thùy Trang

Tài chính ngân hàng

 
about-star