Văn bản pháp lý của Trung tâm NNTH BHIU

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
104/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (Phạm Văn Cương) 30/08/2020 Tải xuống
92/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm (Nguyễn Thị Hằng) 06/08/2020 Tải xuống
40/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (Chu Thị Ngọc Lan) 09/06/2020 Tải xuống
39/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (Nguyễn Văn Cường) 09/06/2020 Tải xuống
38/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (Vũ Thị Ngọc Anh) 09/06/2020 Tải xuống
37/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (Nguyễn Thị Nhung) 09/06/2020 Tải xuống
28/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm chức Giám đốc Trung tâm (Nguyễn Hồng Thanh) 29/05/2020 Tải xuống
137/QĐ-ĐHQTBH Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Tin học BHIU (Dương Thị Liên) 20/03/2019 Tải xuống
117/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Chu Thị Ngọc Lan) 20/03/2019 Tải xuống
116/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Trần Thị Thu Hà) 20/03/2019 Tải xuống
115/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Hoàng Thị Tuyến) 20/03/2019 Tải xuống
114/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Nguyễn Thị Thanh Hằng) 20/03/2019 Tải xuống
112/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Nguyễn Thị Hằng) 20/03/2019 Tải xuống
99/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Vũ Thị Ngọc Anh) 12/03/2019 Tải xuống
98/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Nguyễn Văn Cường) 12/03/2019 Tải xuống
97/QĐ-IUBH Quyết định điều động cán bộ và phân công nhiệm vụ (Nguyễn Thị Phương) 12/03/2019 Tải xuống
60/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ Tin học BHIU (Nguyễn Hồng Thanh) 01/03/2019 Tải xuống
11/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng hủy chứng chỉ năm 2019 07/01/2019 Tải xuống
05/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc phê duyệt bảng lương năm 2019 04/01/2019 Tải xuống
01/ĐKMCD Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu 12/11/2018 Tải xuống
340/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ phận Tài chính - Kế toán (Đỗ Thanh Sơn) 01/11/2018 Tải xuống
339/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ phận Hành chính 01/11/2018 Tải xuống
55a/QĐ-ĐHQTBH Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 19/07/2018 Tải xuống
203/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng hủy chứng chỉ năm 2018 06/07/2018 Tải xuống
39/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm (Nguyễn Hồng Thanh) 28/06/2018 Tải xuống
38/2018/CN-ĐHQTBH Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT 25/06/2018 Tải xuống
60/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi 24/06/2018 Tải xuống
36/2018/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm (Nguyễn Văn Cường) 19/06/2018 Tải xuống
25/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm (Vũ Thị Ngọc Anh) 18/04/2018 Tải xuống
20/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm (Chu Thị Ngọc Lan) 19/03/2018 Tải xuống
15/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ phận Tài chính - Kế toán (Lương Văn Hào) 05/02/2018 Tải xuống
14/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập bộ phận Tài chính - Kế toán 05/02/2018 Tải xuống
10/QĐ-TTNNTH Quyết định phê duyệt thang bảng lương năm 2018 08/01/2018 Tải xuống
06/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ phận Hành chính (Nguyễn Thị Thùy) 02/01/2018 Tải xuống
05/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập bộ phận Hành chính 02/01/2018 Tải xuống
72/2017/QĐ-ĐHQTBH Quyết định mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B 22/12/2017 Tải xuống
71/2017/QĐ-ĐHQTBH Quyết định mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT 22/12/2017 Tải xuống
89/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm (Phạm Văn Cương) 15/12/2017 Tải xuống
70/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm (Dương Thị Liên) 01/12/2017 Tải xuống
  Đề án thành lập trung tâm Ngoại ngữ Tin học BHIU 01/12/2017 Tải xuống
69/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ thành Trung tâm Ngoại ngữ Tin học BHIU 01/12/2017 Tải xuống
25/QĐ-ĐHQTBH Quyết định về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ 25/08/2017 Tải xuống
about-star

    Tin cùng loại

about-star