Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị Kinh doanh K10

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH K10

Ngày 22/07/2021, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức buổi họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh doanh khóa K10.

Thành phần Hội đồng gồm có:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

PGS.TS Nguyễn Quốc Trung

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Phạm Thị Kim Tân

Chánh Văn phòng

Phó Chủ tịch

3

CN Phạm Thúy Hà

Phó Phòng Đào tạo và CTSV

Thư ký

4

ThS Đào Quốc Tiến

Trưởng Ban thanh tra và Giám sát

Ủy viên

5

CN Nguyễn Thị Huyền

Phó Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Ủy viên

6

CN Nguyễn Thị Hằng

Phòng Đào tạo và CTSV

Ủy viên

7

CN Đặng Đình Việt

Phòng Lưu trữ và Truyền thông

Ủy viên

Tại cuộc họp, Cô Phạm Thúy Hà - Phó Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đã báo cáo kết quả học tập, kết quả rèn luyện, chuẩn đầu ra, kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính của sinh viên và báo cáo kết quả thanh kiểm tra quá trình đào tạo của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K10 trước Hội đồng.

 

Hội đồng họp bàn xét tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K10

 

 

Trên cơ sở đó và căn cứ vào hồ sơ xét duyệt của Nhà trường, các thành viên Hội đồng đã thảo luận đánh giá xét tốt nghiệp cho 06 sinh viên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K10.

Sau thời gian thảo luận, Hội đồng nhất trí kết quả:

Số lượng sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp : 06 Sinh viên

Số lượng Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp: 0 Sinh viên

Danh sách cụ thể như sau:

STT

Mã SV

Họ tên

Ngành

01

1654010008

Dương Ngọc Nam

Quản trị kinh doanh

02

1654010005

Vừ Thị May

Quản trị kinh doanh

03

1654010002

Phạm Anh Dũng

Quản trị kinh doanh

04

1654030004

Lê Thanh Ngọc

Kế toán

05

1654030002

Trần Khánh Linh

Kế toán

06

13DKT001

Lê Lan Nhi

Kế toán

Hội đồng thống nhất dựa theo kết quả trên nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để trao bằng tốt nghiệp cho 06 sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh khóa K10 đã đạt đủ điều kiện tốt nghiệp.

about-star
about-star