Chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà họp mở rộng

Vào lúc 14h00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chi ủy Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức Họp tại Văn phòng Trường.

     Đến dự cuộc họp có PGS.TS Nguyễn Quốc Trung - Hiệu Trưởng Nhà trường, đồng chí Phạm Văn Hiệp - Bí thư Chi ủy và các đồng chí là Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi ủy và các quần chúng ưu tú.

 

Đồng chí Phạm Văn Hiệp phát biểu đưa ra các nội dung họp

 

     Mở bầu cuộc họp Đồng chí Bí thư Phạm Văn Hiệp thông qua các nội dung họp:

1. Thông qua nghị quyết của Công Đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thông qua ý kiến nhận xét của Đảng viên hướng dẫn đối với 2 đồng chí đã hoàn thành thủ tục kết nạp vào Đảng.

2. Chi ủy tổ chức sinh hoạt tháng 7 Chi ủy Báo cáo về các hoạt động của Nhà trường trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh và những công tác khác.

   Kết luận cuộc họp, Bí thư Phạm Văn Hiệp, yêu cầu Đảng viên trong Chi ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt các quần chúng ưu tú đang được theo dõi và giới thiệu kết nạp cần tích cực đạt được nhiều thành tích trong công việc.

about-star
about-star