Chi Bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà họp sinh hoạt tháng 9 năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết của Chi bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Ngày 14/09/2023 tại Văn phòng trường, Chi bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức Họp sinh hoạt tháng 9.


Đồng chí Phạm Văn Hiệp - Bí thư Chi bộ - chủ trì cuộc họp và các đồng chí là Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ, cùng các quần chúng ưu tú.

 

Hình ảnh cuộc họp sinh hoạt Chi bộ tháng 9

 

Cuộc họp đưa ra một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Chi bộ đồng ý nghị quyết chuyển đảng chính thức 2 đồng chí Đảng viên dự bị Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền.

2. Báo cáo tình hình tuyển sinh của Nhà trường năm 2024 và các hoạt động nghiên cứu khoa học như: các sáng chế, các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học, ngoài ra có dự án khởi nghiệp: Sản xuất âm ly, bình đun nước nóng bằng áp suất.

3. Công tác phát triển Đảng viên: Chi bộ đồng ý 22 Sinh viên đã cử đi học cảm tình đảng sớm hoàn thiện thủ tục để xét kết nạp đảng.


Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiệp, yêu cầu Đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt các quần chúng, Sinh viên ưu tú đang được theo dõi và giới thiệu kết nạp cần tích cực đạt được nhiều thành tích trong công việc, học tập cũng như đưa ra các sáng kiến ý tưởng để đóng góp cho Nhà trường.

about-star
about-star