Hình ảnh Ban giám hiệu tại buổi lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Hình ảnh Ban giám hiệu tại buổi lễ Khai giảng năm học 2022-2023:

 

 

 

 

 

about-star
about-star