• Du lịch hè 2020 của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

  • Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 đợt 1

  • Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 1

  • Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1

  • Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp K10

  • Thời gian trở lại trường đối với sinh viên Lào và Campuchia

  • Thành lập Hội đồng khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

  • Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2020

  • Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020

  • Quy chế phối hợp công tác Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà