• Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

  • Thông báo thời gian trở lại trường đối với lưu học sinh Lào, Campuchia

  • Thông báo thu học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 (lần 2)

  • Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 1

  • Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1

  • Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp K10

  • Thời gian trở lại trường đối với sinh viên Lào và Campuchia

  • Thành lập Hội đồng khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

  • Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2020

  • Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020