• Thông báo Họp nhà đầu tư năm 2021

  • Thông báo về việc làm việc giãn cách phòng, chống dịch Covid

  • Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2021

  • Tạm hoãn tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11

  • Lễ ký kết sự hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và Bachkhoa-Aptech

  • Tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức học tập theo hình thức online

  • Thông báo thi tuyển hệ đại học chính quy năm học 2020 - 2021 (đợt 2)

  • Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1