• Tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức học tập theo hình thức online

  • Công văn tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

  • Thông báo thi tuyển hệ đại học chính quy năm học 2020 - 2021 (đợt 2)

  • Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

  • Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1

  • Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020