Văn bản chỉ đạo, điều hành của Viện Khoa học và công nghệ HPV

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
93/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định bàn giao phòng làm việc cho Viện Khoa học và Công nghệ HPV 01/11/2021 Tải xuống
  Lí lịch khoa học Phạm Văn Hiệp 01/11/2021 Tải xuống
  Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 01/11/2021 Tải xuống
89/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ HPV 27/10/2021 Tải xuống
86/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Khoa học và Công nghệ HPV 26/10/2021 Tải xuống
85/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định đổi tên Viện Đào tạo Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thành Viện Khoa học và Công nghệ HPV 26/10/2021 Tải xuống
61/CV/VP-ĐHQTBH Công văn cấp đổi lại con dấu Viện 26/10/2021 Tải xuống
about-star

    Tin cùng loại

about-star