Văn bản pháp lý của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số

 

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
05/CV/TCKT-ĐHQTBH Công văn về việc nghĩa vụ tài chính năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 26/01/2022 Tải xuống
67/CV/TCKT-ĐHQTBH Công văn nộp hồ sơ liên quan đến Tài chính của đơn vị cấp 2 Lần 3 09/11/2021 Tải xuống
57/CV/KT-ĐHQTBH Công văn nộp hồ sơ liên quan đến Tài chính của đơn vị cấp 2 Lần 2 29/9/2021 Tải xuống
39/CV/KT-ĐHQTBH Công văn nộp hồ sơ liên quan đến Tài chính của đơn vị cấp 2 24/06/2021 Tải xuống
02/BB/VP-ĐHQTBH Biên bản bàn giao và nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ tài liệu cho Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 05/04/2021 Tải xuống
18/KHHĐ-VST&CĐS Kế hoạch hoạt động của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 01/04/2021 Tải xuống
  Danh sách nhân lực của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 25/12/2020 Tải xuống
152/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bàn giao phòng làm việc cho Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 18/12/2020 Tải xuống
150/QĐ-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 01/12/2020 Tải xuống
  Điều lệ tổ chức hoạt động của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 22/11/2020 Tải xuống
  Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 22/11/2020 Tải xuống
143/QĐ-ĐHQTBH Quyết định thành lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 17/11/2020 Tải xuống
140/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành đề án thành lập Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số 16/11/2020 Tải xuống
119/QĐ-ĐHQTBH Quy chế thành lập và giải thể các đơn vị cấp 2 15/10/2020 Tải xuống
  Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 27/01/2021 Tải xuống
  Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu 05/02/2021 Tải xuống

 

about-star

    Tin cùng loại

about-star