Văn bản pháp lý của Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản

SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG DẪN
56/QĐ/BĐT-ĐHQTBH Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 08/07/2021 Tải xuống
61/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản 20/07/2021 Tải xuống
23/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản 15/04/2021 Tải xuống
22/QĐ/BGH-ĐHQTBH Quyết định thành lập Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản 14/04/2021 Tải xuống
about-star

    Tin cùng loại

about-star