Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường họp triển khai đề án đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS

Ngày 02/03/2022, tại Văn phòng Trường Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức họp đề án đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS.

 

Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo củaTrường Đại học Quốc tế Bắc Hà và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Tại cuộc họp ThS. Nguyễn Phương Anh giáo viên Khoa ngoại ngữ của Nhà trường đã trình bày đề án đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS. Với nội dung chính như sau:

  1. Xây dựng khung chương trình đảm bảo tiêu chí sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà khi ra trường bắt buộc phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu 5.0 IELTS.
  2. Xây dựng đề án và phương pháp đào tạo sao cho hiệu quả và đạt chất lượng giúp sinh viên ra trường sử dụng thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện nay.

 

 

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí cao đối với đề án đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, góp ý và đưa ra một số giải pháp để đề án phù hợp với tình hình hiện nay.

 

Thầy Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Quốc Trung nhấn mạnh lại hoàn toàn ủng hộ việc nâng cao chất lượng Tiếng anh của Sinh viên phù hợp xu thế 4.0. Nhưng để dạy cho sinh viên đạt tối thiểu 5.0 IELTS theo đề án phải đưa ra các tiêu chí và lồng ghép linh hoạt các tiêu chí vào khung chương trình của các ngành học.

 

Kết thúc cuộc họp Khoa ngoại ngữ cùng Phòng Đào tạo và công tác sinh viên chỉnh sửa đề án đào tạo ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS sau khi nhận được sự góp ý của Hội đồng khoa học nhằm đạt được mục tiêu kịp áp dụng đề án vào khung chương trình ngoại ngữ cho sinh viên từ Khóa 15 của Trường.

about-star