Lễ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho Đảng viên trong Chi bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thực hiện nghị quyết và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Đảng bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.  Ngày 25/6/2024 Chi bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Hoàng Thị Tuyến.

Đây là sự kiện có ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng của Chi bộ, nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

 

(Đồng chí Bí thư chi bộ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Hoàng Thị Tuyến)

 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Văn Hiệp –Bí thư Chi bộ Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã công bố, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Tuyến đã chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, quán triệt đảng viên chính thức Hoàng Thị Tuyến tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò của người đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ giao.

 

(Hình ảnh đồng chí Hoàng Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ )

 

Đồng chí Hoàng Thị Tuyến, Đảng viên nhận được Quyết định công nhận Đảng viên chính thức đã hứa trước Chi bộ sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của bản thân được giao, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu của  Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

 

 

about-star
about-star