Tin tức

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà phối hợp cùng Công ty TNHH Đam Mê Kế toán và các Trường đại học, cao đẳng liên kết tổ chức buổi chia sẻ Workshop"Sinh viên kế toán với định hướng cơ hội nghề

Sáng ngày 31/05/2024 tại hội trường Trường Sân khấu điện ảnh , Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà phối hợp cử các bạn Sinh viên học ngành kế toán của các lớp tham gia buổi chia sẻ workshop "Sinh viên kế toán với định hướng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai" do Công ty TNHH Đam Mê Kế toán tổ chức.