Thông báo về việc làm việc giãn cách phòng, chống dịch Covid

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hà Nội đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy Ban Giám hiệu Trường Đại học Quốc tế Bắc hà yêu cầu cán bộ, công nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 

1. Cán bộ, công nhân viên trong trường làm việc 02 ngày/tuần: Thứ 2 và Thứ 5, còn lại làm việc giãn cách tại nhà, hạn chế đến Trường, chỉ đến trường khi có việc thật cần thiết.

2. Sinh viên ở trong Ký túc xá hạn chế tiếp xúc với bên ngoài

3. Các khoa trong trường gửi báo cáo tháng vào ngày 31/5/2021 qua Văn phòng Trường để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

 

Đề nghị các cán bộ, công chức thực hiện đúng các nội dung trên đến khi có thông báo mới.

Văn bản đính kèm: Xem tại đây

about-star
about-star