Trường ĐHQT Bắc Hà thảo luận chuyên đề “nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng yêu cầu của Xã hội” và trao đổi tình hình học tập của Sinh viên

     Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kiến thức trong giảng dạy của giảng viên và trong học tập của sinh viên, Ngày 25 tháng 5 năm 2022 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức họp thảo luận chuyên đề “Nâng cao chất lượng đào tạo Kế toán đáp ứng yêu cầu của xã hội” và trao đổi tình hình học tập của sinh viên.

     Tham gia buổi thảo luận có Đại diện Lãnh đạo của Nhà trường, các chuyên gia từ ngoài Trường đến chia sẻ, cùng các giảng viên khoa Kế toán và các em sinh viên.

 

(Toàn cảnh buổi thảo luận)

 

 

Các bài tham luận và trao đổi của chuyên gia ngoài Trường và của các giảng viên trong đại diện của các Bộ môn đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực, có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành Kế toán. Các em sinh viên chia sẻ và trao đổi nhiệt tình các nội dung liên quan. Các chuyên gia ngoài trường về Kế toán, đã nhấn mạnh những điểm quan trọng trong công tác đào tạo Kế toán hiện nay như:

   + Lộ trình áp dụng Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung giảng dạy của ngành Kế toán. Khoa cần quan tâm để xây dựng chiến lược phát triển đáp ứng yêu cầu về nâng cao trình độ cho giảng viên và tài liệu giảng dạy.

   + Công tác thực tế tại Doanh nghiệp cho giảng viên giảng dạy ngành Kế toán nên được xây dựng.

   + Cần có giải pháp giải quyết khó khăn cho sinh viên đối với công tác thực tập tốt nghiệp để thời gian đi thực tập của sinh viên đạt hiệu quả cao.

   + Tài liệu giảng dạy cần cập nhật và bổ sung, đặc biệt đối với chuyên ngành mới để đáp ứng nhu cầu học tập và phù hợp với thời kỳ công nghệ 4.0.

     Bên cạnh đó buổi thảo luận cũng là dịp gặp gỡ sinh viên để giải đáp các câu hỏi của sinh viên liên quan đến các chương trình đào tạo, đồng thời có sự làm quen giữa sinh viên và Nhà trường, tăng sự kết nối.

     Sau khi hội thảo kết thúc, các ý kiến, giải pháp đề xuất được tổng hợp để Nhà trường nghiên cứu xem xét thực hiện để nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

 

 

 

about-star
about-star