Quy định về thẻ sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Tác giả: ĐH Quốc tế Bắc Hà

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng được cấp thẻ: Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (sau đây gọi tắt là Trường). Mỗi sinh viên được cấp duy nhất một thẻ sinh viên.
2. Mục đích: Việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên nhằm mục đích đảm bảo cho việc quản lý sinh viên của Trường  theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của sinh viên, góp phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh, lịch sự và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ trật tự an toàn nhà trường.
3. Sử dụng thẻ:
a. Thẻ sinh viên được sử dụng trong phạm vi Trường như sau:
Sinh viên nhất thiết phải mang theo thẻ sinh viên khi thực hiện các hoạt động học tập, thi kiểm tra, giao tiếp với cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường và phải xuất trình thẻ sinh viên, khi được người có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu.
Sinh viên phải xuất trình và đeo thẻ, khi ở trong thư viện, trong phòng máy tính và khi mượn, trả thiết bị dạy và học.
Khuyến khích sinh viên đeo thẻ khi vào lớp học và các hoạt động do nhà trường tổ chức.
b. Ngoài phạm vi nhà trường, sinh viên được sử dụng thẻ sinh viên để thực hiện các quyền ưu đãi, ưu tiên, xác nhận nhân thân theo các quy định của Nhà nước và của các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi, ưu tiên đối với sinh viên.
4. Thẻ sinh viên chỉ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trên mặt trước của thẻ.
5. Hình thức và nội dung ghi trên thẻ sinh viên do Trường quy định như mẫu kèm theo.
II. CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG THẺ SINH VIÊN
1. Cấp thẻ sinh viên lần đầu.
Mọi sinh viên trúng tuyển vào Trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp miễn phí lần đầu thẻ sinh viên để dùng trong cả khóa học.
Nhà trường tổ chức làm và cấp thẻ cho sinh viên theo lớp (có thông báo cụ thể về thể thức và thời gian vào đầu mỗi khoá).
2. Cấp lại thẻ sinh viên.
Sinh viên khi bị mất thẻ hoặc đổi thẻ phải làm đơn xin cấp lại thẻ (mẫu 2).
Sinh viên nộp lệ phí làm lại thẻ tại phòng Kế hoạch - Tài chính.
Phòng Đào tạo làm và cấp lại thẻ trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin cấp lại thẻ có xác nhận đã nộp lệ phí.
3. Lệ phí cấp lại thẻ:
Trường hợp cấp lại thẻ do thông tin trên thẻ bị in sai, hỏng (lỗi in ấn), sinh viên được miễn lệ phí cấp lại thẻ.
Trường hợp làm lại thẻ do thẻ bị gãy hỏng, bảo quản kém, mất thẻ, gia hạn thẻ, sinh viên phải nộp lệ phí cấp lại thẻ theo quy định của nhà trường (tạm thu 100000 đồng/lần).
3. Thu hồi thẻ sinh viên: Sinh viên phải nộp lại thẻ sinh viên cho Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên trước khi hoàn thành các thủ tục rời Trường khi có một trong các quyết định sau:
- Công nhận tốt nghiệp, ra trường.
- Chuyển trường.
- Ngừng học, thôi học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của sinh viên.
a. Giữ gìn, bảo quản tốt thẻ sinh viên được cấp, tránh làm hư hỏng, mất mát.
b. Tuân thủ những qui định về sử dụng thẻ nêu trong phần Những quy định chung.
c. Không được sử dụng thẻ của người khác, thẻ đã hết giá trị sử dụng. Không được cho mượn hay thay đổi bất cứ chi tiết nào ghi trên thẻ.
d. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa Trường khi đeo thẻ để làm những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng thẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường.
2. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên.
a. Tổ chức việc cấp thẻ, cấp lại thẻ, thu hồi thẻ sinh viên theo quy định của Trường.
b. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức việc thu lệ phí theo quy định của Trường; Phối hợp giáo viên chủ nhiệm lớp, các đơn vị liên quan trong Trường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ sinh viên.
3. Trách nhiệm của Ban Cán sự các lớp sinh viên:
a. Có trách nhiệm phổ biến quy định này; theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở sinh viên của lớp thực hiện nghiêm túc quy định.
b. Tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng thẻ sinh viên của tập thể lớp để làm cơ sở cho việc đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể lớp.
4. Xử lý vi phạm về việc quản lý, sử dụng thẻ sinh viên đối với sinh viên và tập thể lớp sinh viên
a. Sinh viên không tuân thủ quy định đeo thẻ tại thư viện hoặc phòng máy tính sẽ bị cán bộ phụ trách nhắc nhở và mời ra khỏi phòng.
b. Sinh viên bảo quản thẻ không tốt, làm hư hỏng hoặc mất thẻ sẽ bị trừ điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ, năm học theo quy định đánh giá kết quả rèn luyện của Trường.
c. Không xét khen thưởng danh hiệu tập thể cho lớp sinh viên có từ 05 sinh viên trở lên làm mất thẻ phải cấp lại thẻ trong mỗi kỳ học.
d. Mọi vi phạm về sử dụng thẻ sinh viên đều được xem xét trừ vào thành tích thi đua cuối học kỳ, cuối năm học của cá nhân và tập thể lớp sinh viên. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.
 
Mẫu 1
MẪU THẺ SINH VIÊN
Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
-         Vật liệu làm thẻ: Bằng nhựa PVC, có mã vạch ở mặt trước và băng từ ở mặt sau, có dây đeo thẻ khi cấp cho SV
-         Công nghệ in: truyền nhiệt, có quét và in ảnh (màu) sinh viên, nhiều màu chữ.
-         Có hai mẫu
Mẫu thẻ 1 (mẫu in kết hợp với ngân hàng Vietinbank):
Nội dung mặt trước thẻ: Nội dung mặt sau thẻ:
   
Mẫu thẻ 2:
Nội dung mặt trước thẻ: Nội dung mặt sau thẻ:
about-star