Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2021

Xem file đính kèm (210419 09.TB.VP-ĐHQTBH VPT THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 10.3 30.4 1.5.pdf)

about-star
about-star