Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6), tháng hành động vì môi trường

Thực hiện kế hoạch số 07/KH/CTSV-ĐHQTBH ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06), tháng hành động vì môi trường năm 2023. Hoạt động diễn ra từ ngày 05/06/2023 đến ngày 17/06/2023 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm của Sinh viên, Đoàn viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà trong bảo vệ môi trường.

 

 

Sáng ngày 05/06/2023, với tinh thần tình nguyện, xung kích, toàn thể  Sinh viên, Đoàn viênTrường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã hưởng ứng nhiệt tình, hăng hái tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06), tháng hành động vì môi trường năm 2023 bằng những công việc như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, rác thải trong lớp học và xung quanh khuôn viên Trường học.

 

 

Đặc biệt, Đoàn Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà còn tổ chức tuyên truyền chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển,... đến toàn thể Sinh viên, Đoàn viên thông qua các câu lạc bộ, các fanpage, các phương tiện truyền thông của Trường.

 

 

Hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/06), tháng hành động vì môi trường năm 2023 là một hoạt động ý nghĩa. Hi vọng với những hoạt động nhỏ này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên và cộng đồng trong việc thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người vào việc bảo vệ môi trường chung và môi trường học đường nói riêng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh của hoạt động:

 

 

 

about-star
about-star