Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa Xây dựng tại buổi lễ khai giảng năm học 2022- 2023

 

 

 

 

 

about-star
about-star