Hình ảnh giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tham dự buổi lễ khai giảng năm 2022-2023

 

 

 

 

 

 

about-star
about-star