Khoa Kinh tế và Quản trị

Trải nghiệm thực tế của Sinh viên Quản trị Kinh doanh tại Cảng ICD Mỹ Đình

Một trong những điều ưu tiên hàng đầu của Nhà trường là mang đến cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn là trải nghiệm thực tế để các bạn có thể hoàn thiện kỹ năng và tự tin cho hành trang sự nghiệp sau này. Với mục tiêu này, Đại học Quốc tế Bắc Hà đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên.