Hợp tác doanh nghiệp trong nước

Các doanh nghiệp đối tác, các doanh nghiệp hợp tác nhận sinh viên thực tập, liên kết đào tạo, tuyển dụng sinh viên ĐH Quốc tế Bắc Hà

1. Công ty CP năng lượng EnCom: Lĩnh vực pin năng lượng mặt trời
2. Công ty CP Tâm Hoàng Việt: Lĩnh vực xây dựng
3. Công ty CP BlueTec: Lĩnh vực năng lượng tái tạo
4. Công ty CP AcbelSolar: Lĩnh vực pin năng lượng mặt trời
5. Công ty CP AcbelFarm: Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
6. Công ty CP AcbelTec: Lĩnh vực điện, điện tử
7. Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ
8. Công ty CP Jakma: Lĩnh vực cơ khí, điện tử
9. Công ty CP Smart Quốc tế: Lĩnh vực  tư vấn giáo dục quốc tế, du học tự túc, XKLĐ và đào tạo ngoại ngữ.
10. Công ty TNHH Smart Life
11. Công ty TNHH Bệnh viên thẩm mỹ Glovi

Các đối tác nhận sinh viên Đại học Quốc tế Bắc Hà thực tập

1. Viettel

2. Vietcombank

3. VietinBank

4. AgriBank

5. VIP

6. HabuBank

7. MHB

8. TienphongBank

9. Techcombank

10. MaritimeBank

11. LienViet

12. Hipt

13. CMC

14. MBM