Hợp tác

Hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của Khoa luôn được chú trọng phát triển. Nhiều đề tài, dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế đã được thực hiện. Hiện nay nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong nước là đối tác chiến lược của Khoa.

- Chương trình liên kết đào tạo cử nhân 2+1,5 và 3+1,5 với trường ĐH Griffith, Australia.

- Hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

- Hợp tác đào tạo với Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao Bách Khoa.

- Khóa thực tập tại Trung tâm nghiên cứu chuyển giao và Giám định công nghệ.

- Hợp tác đào tạo với Viện Công nghệ thông tin T3H.

Hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam.

- Hợp tác đào tạo với Trường Trung cấp kinh tế và du lịch Hà Nội.

- Hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Phú Châu.

about-star