Họp Đại hội bất thường Nhà Đầu tư năm 2021

Ngày 25 tháng 6 năm 2021 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức cuộc họp Đại hội Bất thường Nhà Đầu tư nhằm thông qua nội dung tăng vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu, huy động vốn theo danh mục các hạng mục đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Tài liệu đính kèm

 

about-star