Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên k14 đợt 1

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Ngày 03/06/2022, Tại Văn trường, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã tổ chức buổi họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa K14 đợt 1.

 

(Hội đồng họp bàn xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14 đợt 1)

 

Tại cuộc họp, Hội đồng căn cứ vào hồ sơ sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên Hội đồng thống nhất công nhận đối với 46 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Kết thúc Buổi họp Hội đồng thống nhất kết quả trên và chỉ đạo các Phòng, ban liên quan hoàn thiện các thủ tục để trao bằng tốt nghiệp cho 46 sinh viên khóa 14 đợt 1 đã đạt đủ điều kiện tốt nghiệp.

 
about-star
about-star